lördag 21 januari 2017

Hertigen och Hertiginnan av Cambridge utökar sina kungliga plikter


Deras Kungliga Högheter Hertigen och Hertiginnan av Cambridge med Hans Kunglig Höghet Prins Georg av Cambridge och Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Charlotta av Cambridge.

I Förenade Konungariket har viss, dessvärre högst berättigad, kritik riktats mot Hertigen av Cambridge, som står närmast i tur till tronen efter Fursten av Wales, för att Hertigen icke påtagit sig de kungliga plikter han såsom, mänskligt att döma, blivande Konung har att utföra. Istället har Hertigen ägnat sin möda åt en anställning vid ambulansflyget i grevskapet Norfolk, en i och för sig hedervärd gärning, men i den ställning han besitter är det nödtvunget att han på ett mer omfattande sätt företräder Drottningen och sin fader i deras plikter. Hertigen av Cambridge borde i detta avseende bättre ha uppmärksammat hur hans svenska frände, vår egen högaktade tronföljare Kronprinsessan, utför sina plikter till största gagn för såväl sin fader och Konung som för Fäderneslandet.

Nu synes dock kritiken ha fått verkan i det att det Brittiska Hovet låter kungöra att Hertigen och Hertiginnan nu kommer att uppta fler officiella plikter och att de som en del av detta förflyttar sitt huvudresidens från det lantliga herresätet Anmer Hall till Kensingtonska Palatset i London. I samband med detta kommer Hertigen ock att avsluta sin anställning vid ambulansflyget.

Det är synnerligen glädjande att Hertigen nu till fullo synes ha förstått vikten av sin ställning och vad som förväntas utifrån denna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar