söndag 8 januari 2017

Prins Dimitri av Ryssland hädangång


Hans Höghet Prins Dimitri av Ryssland (1926-1916)

Föregående års sista dag, den 31:e december 2016, lämnade Hans Höghet Prins Dimitri av Ryssland detta jordiska och gick till sina fäder. Prinsen, vilken sedan mer än 50 år var bosatt i Köpenhamn uppnådde den aktningsvärda åldern av 90 år. Han var under sin civila gärning verksam som bankman vid den Danske Bank. Hans Höghet tillhörde en morganatisk gren av Huset Romanovs Niklas-linje. Hans farfaders farfader var Hans Kejserliga Majestät Kejsar Niklas I, Kejsare och Autokrat över alla Ryssar.

Prinsen var, allt sedan dess bildande år 1979, en av förgrundsgestalterna i det Romanovska Familjeförbundet, en sammanslutning av morganatiska grenar inom Huset Romanov. Sedan broderns, Hans Höghet Prins Niklas, död år 2014 sågs Prinsen såsom Förbundets överhuvud.

Förbundet erkänner icke Hennes Kejserliga Höghet Storfurstinnan Maria, Storfurstinna av Ryssland, som det Kejserliga Husets överhuvud ity man icke anser att hennes föräldrars äktenskapet var dynastiskt. De ryska Huslagarna är agnatiska och kräver dynastiska äktenskap men erkänner kvinnlig tronföljd i det fall det saknas agnatiska dynastiska ättlingar, utifrån vilka förhållanden Storfurstinnan grundar sina anspråk i det att hon anser föräldrarnas äktenskap dynastiskt. I detta sammanhang må nämnas att den Ryska Kyrkan erkänner Kejsarinnan såsom Husets överhuvud.

Prinsen verkade under hela sitt liv för Ryssland från diasporan. Efter att det kommunistiska pack och patrask, som genom mord, våldtäkt, tortyr, förtryck och förföljelse plågat Ryssland sedan 1917, slutligen kunde kastas ut och förpassas till historiens stinkande avskrädeshög kunde Prinsen intensifiera sin gärning för Ryssland. Detta skedde såväl inom det Romanovska Familjeförbundets ramar såsom inom ramen för Prins Dimitri Romanvs Välgörenhetsfond, vilken genom åren gjort mycket gott.


Deras Högheter Prins Dimitri av Ryssland, med gemål Prinsessan Theodora av Ryssland, invid Kejsarinnan Marias kista på det dansk örlogsfartyget Esbern Snare under färden till Sankt Petersburg.

Bland de mest anmärknings- och hedervärda av Prinsens gärningar finner vi hans idoga arbete för att få till stånd ett återbördande av kvarlevorna efter Kejsarinnan Maria av Ryssland, från hennes vila i Roskilde Domkyrka, till vilan invid hennes gemål, Kejsar Alexander III, i Peter Paul-katedralen i Sankt Petersburg. Detta idoga arbete kröntes med framgång och år 2006 kunde Prinsen, på det danska örlogsfartyget Esbern Snare, följa Kejsarinnans soft, vars kista var svept i det ryska kejsarbaneret, från Köpenhamn till Sankt Petersburg där statsbegravning förrättades.


Prinsen förlänas den ryska Vänskapsorden år 2006 av den dåvarande ryske presidenten, herr Medvedev.

Prinsens gärning erkändes på mångfaldiga sätt av den ryska statsledningen. Således förlänades Prinsen såväl ryska Vänskapsorden som ryska Alexander Nevskyorden. I smband med Prinsens frånfälle lät den ryske Försteministern, herr Medvedev, uttala:

"Han var en högst framstående patriot och, såsom den äldste i sin ätt, med rätta överhuvud i det Romanovska Familjeförbundet. Genom våra personliga möten kom jag åter och åter igen till insikten att han aldrig distanserade sig från Moderlandet Ryssland utan att han i verklig gärning hjälpte sitt Moderland"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar