fredag 24 mars 2017

Det fackliga patrasket

Fackliga organisationer knutna till den socialistiska Landsorganisationen (LO) är aldrig sena med att framställa sig såsom moralens främsta väktare. De är sällan sena att utfärda vare sig pekpinnar eller fördömanden när andra felar. Dock visar det sig allt som oftast att ledande företrädare oftast är falska och lögnaktiga gynnare, vilka alls icke lever som de lär.

För icke alldeles så länge sedan var det Kommunalarbetareförbundets ledande företrädare, som icke hade enbart sina fingrar utan sina hela händer i syltburkarna. Denna gång är det Transportarbetareförbundet med ordföranden, en herr Lindgren, i spetsen som synes ha inmundigat icke alls föraktliga mängder av brända och destillerade drycker på bekostnad av förbundets kassa.

Då ordföranden, herr Lindgren, efter diverse krumbukter ertappats med att ha anklagat andra men gjort sjufalt värre själv fann meromnämnde politruk det för gott att nedstiga från sin höga ställning.

Politrukerna är ett fackligt patrask och inget annat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar