söndag 19 mars 2017

Som en tjyv om natten

I en debattartikel i Svenska Dagbladet berömmer sig ordföranden för vänsterpartiet, ett huvudsak kommunistiskt patrask, den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, för att öka progressiviteten i skatteskalorna. För att icke äventyra sina taburetter vid Konungens rådsbord har det kommunistiska patrasket och dess ilskne ordförande tubbat Rikets svage och högtafflige statsminister, herr Löfven, som på intet sätt förfogar över Riksdagens majoritet, att dupera vedertagna principer för uppräkningen av skatteskalor. Vilken ynkedom!

Enligt det kommunistiska tänkande, som ordföranden för det avskyvärda kommunistiska patrasket förfäktar, är de inkomster vilka medborgare med idogt arbete förtjänar i grunden statens egendom. Detta är inget annat än ett tjyvaktigt tänkande, dessvärre inget märkligt i sig då kommunism ytterst handlar om stöld och konfiskation av hedervärda medborgares inkomst och egendom.

Förvisso är det så att skatter behöver uppbäras för att Riket och kommuner, primära som sekundära dito, skall kunna fullgöra de uppgifter, som genom lagar och förordningar lagts på dem. Dock är det i detta synnerligen viktigt att skatter tas ut på ett rättvist sätt och att icke de som är idoga bestraffas för sin möda, en möda vilken ytterst länder alla till nytta. I detta vore ett så kallat platt skattesystem, med samma skattestats för alla då inkomster passerar en viss gräns, mest rättvist. De med låga inkomster skulle då icke överhuvudtaget behöva avkrävas någon skatt. Ett slikt system skulle också, genom sin enkelhet, göra mången skattebyråkrat överflödig.

Nu går utvecklingen i motsatt riktning, där den ilskne och för största oförskämdhet beryktade, herr Sjöstedt, likt en tjyv om natten tar för sig av det medborgare i största idoghet förtjänat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar