torsdag 16 mars 2017

Fursten av Sayn-Wittgenstein-Berleburg hädangången


Hans Höghet Furst Rikard, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg (1934-2017)

Förliden tisdag nåddes vi av följande sorgesamma kungörelse från hovet i Sayn-Wittgenstein-Berleburg:

"Hans Höghet Prins Gustav, Prins till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, låter i Furstehuset Sayn-Wittgenstein-Berleburg namn tillkännage:

Hans Höghet Furst Rikard, Furste till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, insomnade fridsamt, sent om eftermiddagen den 13 mars, i medio va sitt 83:e levnadsår på sitt residens slottet Berleburg."

Fursten, den 6:e Fursten av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, var gemål till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Benedikte, Furstinna till Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Prinsessa av Danmark, vilken han äktade år 1968. Änkefurstinnan är den danska Drottningens syster och vår egen högaktade Konungs kusin.

Huset Sayn-Wittgenstein-Berleburg utgör ett sedan 1806 mediatiserat Furstehus vilket intill nämnda år härskade över Furstendömet med samma namn, vilket år 1792 upphöjdes från Grevskap till Furstendöme. Grevskapet Sayn-Wittgenstein-Berleburg uppstod då Grevskapet Sayn-Wittgenstein delades år 1607.

På mödernet stammade fursten från Hertighuset d’Otrante, vilket inflyttade till vårt land år 1822. Furstens moder var Hennes Höghet Furstinnan Margareta, Furstinna av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, (1909-2005) och dotter till Hans Nåd Hertig Karl Ludvig, Hertig Fouche d’Otrante, (1877-1950) vilken residerade på godset Elghammar i Södermanland, vilket gots ock var Furstinnan Margaretas födelseort. Efter det sorgesamma världskriget, där Furstens fader försvann såsom saknad, begav sig Furstinnan till vårt land där Fursten delvis kom att växa upp och erhålla en del av sin skolgång.


Hans Höghet Furst Gustav, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, med mätress fröken Axelsson

Ny Furste, den 7:e Fursten, är Furst Rikards ende son Hans Höghet Furst Gustav, Furste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Den nye Fursten är ogift men sammanlever med sin mätress, fröken Axelsson, vilken han på grund av Huset Sayn-Wittgenstein-Berleburgs huslagar är förhindrad att äkta i det att han då skulle mista sitt arv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar