fredag 31 mars 2017

Statsministerns besynnerliga resonemang

Statsministern, som sitter främst vid Konungens rådsbord i kraft ett organiserat samarbete med vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - men icke utifrån en parlamentarisk majoritet synes nu vara orolig för att hans av kommunister anfrätta statsverksproposition icke skall passera Riksdagen.

Äntligen har nu den hedervärda oppositionen börjat ta ton. Dessvärre råder alltfort icke full enighet mellan de så kallade Allianspartierna rörande hur situationen skall hanteras dock är det glädjande att samtliga nu söker finna vägar att förhindra de mest kommunistanfrätta delarna av Statsministerns statsverksproposition. Klart är att det icke skulle vara alldeles svårt att förpassa Statsministern från Konungens rådsbord.

Ställd inför dessa utsikter manar nämnde Statsminister:

"Vi kan inte hålla på med ett spel bara, där det verkar vara viktigare att ställa till svårigheter för de andra än att föra landet framåt"

I sanning en häpnadsväckande respektlöshet mot folkstyret och den Riksdagsmajoritet vilken Statsministern icke sitter. Genom sin organiserade samverkan med vänsterpartiet - ett i huvudsak kommunistiskt patrask - har av av nämnda patrask tubbats att lägga fram en för Riket skadlig statsverksproposition. I denna situation har den hedervärda oppositionen en skyldighet mot de väljare, som står bakom deras riksdagsbänkar, att agera på sätt som krävs för att värja medborgarna från vidare skada.

Oppositionens ledare, fru Kinberg Batra uttrycker sig på följande sätt:

"Det är inte hans rättighet att sitta kvar som statsminister oavsett parlamentariskt läge eller vad han gör. Det är hans skyldighet att försöka klara sig och det är min skyldighet att stå upp för vår politik och vara beredd att genomföra den."

Väl talat!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar