tisdag 16 november 2010

Brittiske arvprinsen förlovad

Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm av Wales och Fröken Middleton

Hans Kunglig Höghet Prins Charles, Prins av Wales, Greve av Chester, Hertig av Cornwall, Hertig av Rothesay, Greve of Carrick, Baron av Renfrew, Herre över Öarna och Prins och Great Steward av Skottland har låtit ekleatera att förlovning mellan Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm av Wales och Fröken Kate Middleton. Ävenledes Svenska Dagbladet har meddelat denna nyhet.

Hans Kunglig Höghet tager således sin gemål från det egna hemlandet och noteras kan ock att Fröken Middleton icke synes tillhöra någon adlig ätt, vilket Hans Kunglig Höghets moder, Diana, Prinsessa av Wales, gjorde. Hans Kunglig Höghets moder tillhörde den grevliga ätten Spencer. Att nära arvsberättigade till den brittiska tronen ingår äktenskap med gemena har dock skett tidigare varför det icke är frågan om någon ny sedvana. Hans Kunglig Höghet följer härvidlag såväl sina Farbröders Hertigen av York och Greven av Wessex som sin Farsysters Prinsessan Annes exempel.

I detta sammanhang må ock noteras att den brittiska tronföljdsordningen icke ställer några krav på dynastiska äktenskap. Däremot utesluts den som övergår till den papistiska trosinriktningen eller den som ingår äktenskap med någon som tillhör den papistiska trosinriktningen. Ett exempel på detta är Hennes Majestäts kusin Hans Kunglig Höghet Prins Mikael av Kent. Prinsen har dock fortsatt kunglig rang, heder och värdighet och hans barn Lord Fredrik Windsor och Lady Gabriella Windsor ingår i tronföljden.

Vad sedan gäller firandet av förmälningsakten mellan Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm och Fröken Middelton bör våre egen Konung, Hans Majestär Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, allvarligt överväga hur vårt eget Konungahus skall deltaga och representeras. Här får icke förglömmas att Hennes Majestät Drottning Elisabeth, med Guds Nåde, Drottning av Förenade Konungariket Storbrittanien och Nordirland, och hennes övriga Besittningar och Territorier, Överhuvud av Samväldet, Trons Försvarare, underlät att låta sig representeras på vederbörlig nivå vid vårt eget högaktade Tronföljarpars bröllop. Hennes Majestät lät sig här representeras av sin tredje son Greven av Wessex vilket, med all respekt icke länder Hennes Majestät till någon heder, i perspektivet att övriga europeiska Furstehus lät sig representeras av Suveräner och/eller Tronföljare.

Av vad som ovan säges torde det vara lämpligast att vårt eget Konungahus representeras av Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland såsom Konungens tredje barn.

Slutligen framföres i all underdånighet de hjärtinnerligaste lyckönskningar till Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm och Fröken Middelton.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar