söndag 28 november 2010

Förtida tronskifte

Svenska Dagbladet låter meddela att vissa så kallade opinionsundersökningar ger vid handen att det finns en åsikt att Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, i förtid bör uppstiga på tronen genom det att Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, träder tillbaka och abdikerar.

Detta förhindrar på inget sätt att Kronprinsessan på alla sätt stödjer och bistår sin Fader i dennes viktiga värva. Detta är ock något som vår högaktade Kronprinsessa visat sig göra på ett mycket förtjänstfullt sätt allt sedan sin myndighetdag. Sedan i juni innevarande år kan vi dessutom glädjas åt att Kronprinsessan i detta sitt värv bistås av sin gemål, Hans Kunglig Höghet, Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland. Även Hertigen har under den hittills korta tid han innehaft sin ställning visat sig kunna utföra sina plikter på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Detta är något som helt står i strid mot vårt lands och monarkis tradition varigenom det är helt oförenligt med det som är hävdvunnet. Vår Konung bör således kvarstanna på tronen livet ut likt hans förfäder, vilka förfäder innefatta i stort sett alla monarker sedan Konung Gustaf I, gjort.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädenselandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar