tisdag 23 november 2010

Nidskrivarnas misslyckande

Vår högst vördade Monark Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Svenska Dagbladet låter idag meddela att stödet för vår Monarki har ökat och detta trots de ringaktande, oförskämda och vederstyggliga nidskriverier som publicerats i en illasinnad skrift mot Hans Majestät Konungen. Hans Majestät synes alltså gå stärkt ur dessa excesser av skandaljournalistiska tramserier.

Pamflettiserna, vars namn detta forum icke skall befläckas med, bakom denna skrift står nu med enbart skammen kvar. Hade dessa haft någon som helst känsla för heder och gott uppförande skulle de ofördröjligen uttrycka en underdånig och uppriktig ursäkt till Hans Majestät. Detta kan nog dessvärre icke förväntas av dessa skamliga nidskrivare som icke på något sätt drager sig från att förtjäna Judaspenningar.

Det hela torde även vara ett bakslag för den sekt, som går under namnet republikanska föreningen, och som icke vågar strida med blanka vapen utan som istället tar de mest smädliga uttryckssätt i sin tjänst. Att denna sekt, på ena eller andra sättet, varit delaktig i nidskriftens tillblivelse kan, på mycket goda grunder, misstänkas.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar