måndag 22 november 2010

Nye biskopen i Växjö vigd

Hans Högvördighet Biskop Johanssson vapensköld

Kyrkans Tidning låter meddela att den nye biskopen, Hans Högvördighet Biskop Johansson, Biskop av Växjö, nu är invigd till sitt viktiga och ansvarsfulla ämbete av Hans Högvördighet Ärkebiskopen. Invigningen skedde vid en högtidlig akt i Uppsala Domkyrka.

Med stor glädje och aktning konstateras att vårt högaktade Tronföljarpar närvarade vid biskopsinvigningen. Detta markerar att det alltfort finns ett viktig band mellan vår kyrka och staten. Då vareje samhälle måste ha en fast grund att stå på bör Svenska Kyrkan åter erhålla status av statskyrka, med Konungen som överhuvud, vilket tidigare deklarerats på detta forum under Deklaration 5 - Återinför Statskyrkan.

1 kommentar:

  1. Har inte historien visat att statskyrkosystemet var ett misslyckande? Bör inte romersk-katolsk tro åter bli statsreligion på sikt?

    SvaraRadera