torsdag 2 december 2010

Kostnaden för det brittiska Arvprinsbröllopet

Svenska Dagbladet låter meddela att tidningen New Magazine beräknat en kostnad motsvarande 612 miljoner kronor för det förestående brittiska Arvfurstebröllopet där Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm av Wales kommer att förmälas med Fröken Middleton.

Även i samband med vårt eget högaktade Tronföljarpars bröllop förekom uppgifter av detta slag, om än icke till samma belopp. Syftet var då precis som i det nu aktuella brittiska fallet att misskreditera arrangemanget som sådant för att skada Monarkin. Högst sannolikt är det försåtliga republikanska krafter som ligger bakom varför detta synes vara ytterligare ett exempel på republikanernas feghet och oförmåga att strida med blanka vapen.

Skärskådas siffrorna består den alldeles övervägande delen av en påstådd kostnad för säkerhetsarrangemang. Det som icke här framkommer är att en stor del av denna kostnad utgöreas av lönekostnader som under alla omständigheter skulle betalats ut. Vidare må framhållas att alla arrangemang av denna dignitet självklart travar säkerhet. I detta avseende skiljer sig icke den brittiske Arvprinsens bröllop från idrottsevenemang eller politiska toppmöten av olika slag.

I jämförelsen med ett politiskt toppmöte, vars säkerhetskostander torde vara på samma nivå med den beräkningsmodell som tillämpas, kommer Arvprinsens bröllop ge mycket igen i form av ökade turistintäkter och allmän så kallad "godwill" för det Förenade Konungariket. Högst sannolikt torde det förestående högtidliga Arvprinsbröllopet även utifrån ett snävt nationalekonomisk perspektiv vara en synnerligen god "investering".

Drages säkerhetskostnaderna bort från den av ovannämnda tidskrift utförda beräkningen hamnar kostanden på motsvarande 27 miljoner kronor, en högst rimlig summa för denna viktiga historiska händelse.

Det måste således konstateras att det icke länder Svenska Dagbladet till heder att utan kommentar publicera denna typ av uppgifter och högst tveksamma beräkningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar