lördag 18 december 2010

Kloka ord av herr Skytte

I Svenska Dagbladet finnes idag synnerligen kloka tankar som förmedlas av den högst hedervärde krönikören herr Skytte. Herr Skytte pekar i sin krönika på opinonsbildare hos tidningen Aftonbladet, nämligen pamflettisten Guillou och pastor Klein, vilka på det mest anmärkningsvärda sätt icke i grunden förmår att taga avstånd från de rörelser som styrs av medeltida mörkermän och vars syfte är att bringa hela vår civilisation i olycka. Istället anklagas våra säkerhets- och rättsvårdande institutioner för "facism" vilket är fullständigt barockt och icke ha det minsta med verklighet att göra.

Att pamflettisten Guillou, en gång dömd och lagförd för spioneri och brott mot rikets säkerhet, argumenterar på detta sätt förvånar icke. I sina alster, inom den så kallade "kiosklitteraturens" allra sämsta delar, har nämnde spiondömde pamflettist ägnat sig åt bestaliska excesser i våld och våldsförhärligande. Måhända ser denne syniske pamflettist blodiga terrordåd främst som en inspirationkälla för att i skriftlig form kunna producera ytterligare alster, där excesser i våld är det bärande temat. Att någon överhuvudtaget vill köpa pamflettistens alster, vilka på ren svenska icke är något annat är "ren smörja", är i sanning förunderligt. Än märkligare är det att någon överhuvudtaget fäster vikt när den spiondömde pamflettisten söker taga sig en plats i den offentliga debatten.

Även pastor Klein borde bättre vakta sin penna än att anklaga polismakten för facism vilket nämnde pastor gjort i samband med ingripanden i Göteborg. Förhoppningsvis får pastor Klein en välbehövlig tankeställare genom det nyss genomförda dådet i Stockholm, där endast ett misstag, från den bestialiske terroristens sida, förhindrade ett blodbad som aldrig tidigare förekommet inom rikets gränser. Det är fullständigt uppenbart att polismakten, för att förhindra dåd av detta slag, måste vara försiktiga och hellre ingripa en gång för mycket än en gång för litet. Även pastor Klein borde kunna inse detta.

1 kommentar:

  1. Väl skriven artikel men jag vill gärna avskaffa monarkin även om den kommer att avskaffa sig självt snart.
    Den blir mer och mer urvattnad och jag skulle inte kunna se mig viktoria och Daniel som överbefälhavare.

    SvaraRadera