onsdag 29 december 2010

Märkligt resonemang av redaktör Gudmundsson

Redaktör Gudmundsson för i dagens Svenska Dagblad ett högst märkligt resonemang kring programskrivningar som förekomma inom den socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. För undvikande av missförstånd må först deklareras att jag på intet sätt sympatiserar med några socialistiska organisationer och således icke heller med Broderskapsrörelsen.

Dock anse jag att redaktör Gudmundsson bör respektera att nämnda organisation, Broderskapsrörelsen, säger sig stå på en religiös grund. Att sedan nämnda organisation, som nu synes slå ihop kristendom med den muselmanska läran, utifrån ett rent teologiskt perspektiv är ute på synnerligen svag is och famlar i lösan sand, för att icke säga kvicksand, är en annan sak som icke diskuteras här.

Nej, det redaktör Gudmundsson icke respekterar är att det utifrån den Heliga Skrift är tämligen klart att ett så kallat homosexuellt levnadssätt icke är något eftersträvansvärt. Detta lär även vara mycket klart uttryckt i de muselmanska skrifterna. Utifrån detta synes det mig därför vara helt oantastligt att Broderskapsrörelsen, i sina programskrivningar, icke innefattar skrivningar som på något sätt befrämjar homosexuella levnadssätt. Man kan således med fog fråga sig om icke redaktör Gudmundsson resepekterar religonsfriheten?

Slutligen, för undvikande av vidare missförstånd, må framföras att detta gäller är en fråga om religös övertygelse och att det i dessa frågor icke ankommer på oss människor att döma utan att vi här må förtrösta oss på Vår Herre.

3 kommentarer:

  1. Är detta blogginlägg en satir?

    SvaraRadera
  2. Jag vill gärna nämna - trots att jag är ett sådant vänsterelement som h:r Fältmarskalken aldrig kan sympatisera med - att jag i princip delar den i ovanstående blogginlägg framförda (ej satiriska) åsikten om kristendomen och religionsfriheten.

    SvaraRadera