lördag 11 december 2010

Årets Nobelhögtidligheter

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, omgiven av sin familj Hennes Majestät Drottning Silvia, Sveriges Drottning, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland samt Hans Kunglig Höghet Prins Carl Philip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, under mottagandet av hyllningar vid Nobelfesten.

Såsom framgår av Svenska Dagbladet har årets Nobelhögtidligheter nu genomförts under sedvanligt storslagna och högtidliga former. Att detta är ett evenemang som skänker vårt land mycken uppmärksamhet och ett hedrande rykte är ställt utom allt tvivel. I detta ha givetvis vårt högaktade Konungahus en stor del i form av den kontiniutet och markerande av betydlighet som deltagandet, och icke minst Konungens utdelande av prisen, ger. Allt sedan det första prisets utdelande har Konungahuset medverkat. De första nobelprisen utdelades år 1901 av vår högaktade Konungs farfaders fader, dåvarande Kronprinsen och Hertigen av Värmland, sedermera Konung Gustaf V.

Det storslagna festligheterna i Stockholms Stadhus torde knappast i hela världen ha sin motsvarighet. I denna festlighet och i arrangemang under hela Nobelveckan sker många möten mellan vetenskapsmän och mellan vetenskapsmän och studenter, möten som skapar kontakter som icke får förringas. Allt detta är i sanning något att djupt glädjas över.

Även vårt djupt vetenskapligt intresserade Konungapar har vid ett flertal tillfällen tagit initativet till seminarier och symposier då Nobelpristagare deltagit, icke enbart i anslutning till festligheterna utan också vid andra tillfällen. Det nät av förbindelser som vår Konung, under sin nu mer än 33 åriga regeringstid, på detta sätt upprättat är högst betydelsefullt och något som kommer vetenskap och forskning i vårt land till del och nytta.

I detta sammanhang må ock nämnas det forum för möten mellan Nobelpristagare och unga forskare som Greve Lennart Bernadotte, Greve av Wisborg, skapade redan 1951 och som allt sedan dess varje sommar verkat till vetenskapens fromma. Denna verksamhet leds idag av Grevens dotter, Grevinnan Bettina Bernadotte, Grevinna av Wisborg.

Greve Lennart Bernadotte, Greve av Wisborg, framför sitt vackra residens Mainau, vilket är ett arv från den badensiska storhertigätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar