fredag 3 december 2010

Välkommen arresteringsorder

Svenska Dagbladet låter meddela att brittiska myndigheter nu erhållit arresteringsorder rörande den för allvarliga brott misstänkte herr Assange.

Det brott för vilket herr Assange misstänkes har förvisso icke med nämnde herres publiceringsverksamhet att göra, men dessa sistnämnda dumdristigheter visar tecken på tvivelaktigt omdöme. Det är således synnerligen angeläget att den pågående brottsutredningen mot herr Assange kan fullföljas, vilket bäst låter sig göras med herr Assange i häkte.

Vad sedan gäller herr Assange publiceringverksamhet må var och en ha klart för sig att denna är både omdömeslös och mycket riskfylld. Många personers säkerhet äventyras genom nämnda verksamhet. Då publiceringen även rör regimer med bestialiska diktatorer kan den i förlängningen leda till att människor både torteras och mördas. Det är således icke något litet ansvar herr Assange lägger på sina axlar genom denna sin vansinniga verksamhet.

Vidare tycks herr Assange och hans likar sakna elementär kunskap om diplomatisk verksamhet och diplomatiska metoder. Såväl krig som andra konflikter har genom historien kunnat undvikas genom förandet av förtroliga samtal. Den nu inträffade exempellösa publiceringen försvårar användadet av förtroliga samtal vilket i sanning är högst bekymmersamt och i förlängningen kan få mycket tragiska konsekvenser.

Huruvida herr Assange även skulle kunna lagföras för sin publiceringsverksamhet är oklart om än mycket önskvärt. Denna typ av oförsvarliga dumdristigheter, som sätter människoliv på spel, måste både stävjas och näpsas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar