söndag 12 december 2010

Ett synnerligen allvarligt brott

Svenska Dagbladet låter meddela att de sprängattentat som under gårdagen drabbade vår huvudstad synes vara ett så kallat terroristbrott med koppling till krafter som styrs av medeltida mörkermän, vilka icke skyr några medel i sin besinningslösa kamp. Att urskiljningslöst begå brott som drabbar oskyldiga är i sanning ett av de värsta brott som kan begås. Nu synes det endast ha varit våldsverkaren själv som omkom men lika gärna kunde kvinnor, barn och värnlösa åldringar ha drabbats av denne fruktansvärde och av synism helt förkättrade missgärningsman.

Samhällets svar måste bli kraftfullt och alla medel måste nu tillsättas i det att alla inblandade måste gripas och lagföras. Vidare måste åtgärder vidtagas för att förbättra skyddet för allmänheten så att vi alla i vår huvudstad och annorstädes kan röra oss fritt och utan fruktan för våra liv.

Tills dess att situationen klarnat bör Regeringen överväga att insätta Kungl. Livgardet, eventuellt med understöd av de nationella skyddstyrkorna (Hemvärnet), för att övervaka och skydda huvudstaden. Det må här klargöras att detta förfarande nu är fullt möjligt sedan de så kallade "Ådalslagarna" förändrades år 2006 i syfte att nyttja Krigsmakten mot terrorism.

Vidare bör undersökas vilka lagrum som finnes till förfogande i de fall det synes nödvändigt att försätta vissa personer i skyddshäkte.

Ingen möda får nu besparas att möta detta fruktansvärda brott och kraftfullt näpsa dem som står bakom det.

Må den Högsta vara med oss och beskydda vårt älskade Fädenesland.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

3 kommentarer:

 1. Jag önskar ge en stilistisk kritik. Om man strävar efter att skriva en traditionell svenska, med äldre vändningar och ord, en enligt mitt förmenande lovvärd strävan, då bör man också göra skillnad mellan "de" och "dem". Följande är icke korrekt:

  "Ingen möda får nu besparas att möta detta fruktansvärda brott och kraftfullt näpsa de som står bakom det."

  Det heter i detta fall "dem". Att näpsa "dem".

  SvaraRadera
 2. Det gläder mig att herr Rune har ögonen med sig. Nämnda fatalitet är nu rättad.

  SvaraRadera
 3. Ett synnerligen angenämt besked. Jag avser att med välvilligt intresse fortsätta att läsa denna utmärkta blogg.

  SvaraRadera