onsdag 22 december 2010

Glädjande beslut av Regeringen

Det är glädjande att Regeringen, i det vid senaste regeringssammanträdet antagna regleringsbrevet för Migrationsverket, synes ha uppmärksammat det missförhållande som består i det att kristna systrar och bröder utvisas till Irak. Situationen i detta land är ännu djupt bekymmersam och de där härjande medeltida mörkermännen drager sig icke för att mörda och förfölja våra kristna systrar och bröder. Ett fasansfullt dåd mot en kyrka i Bagdad under hösten är ett talande, om än mycket dystert, bevis på detta. Det förefaller vara en gåta hur ansvarig myndighet, Migrationsverket, under dessa förhållanden kunnat expediera utvisningar.

Vikten av denna fråga belyses ock i en Brännpunktsartikel i Svenska Dagbladet, från riksdagledamöterna (KD) herrarna Oscarsson och Halef, och här kan bara instämmas i vikten av att ansvariga statsråd säkerställer regleringsbrevets intentioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar