tisdag 7 december 2010

Glädjande gripande

Svenska Dagbladet låter meddela att den för allvarliga brott misstänkte publiciten Assange nu gripits av de brittiska myndigheter. Av rapporteringen framgår att publicisten trilskas med rättvisan genom att vägra lämnandet av såväl fingeravtryck som så kallat DNA-prov. Även om inga förhastade slutsatser i skuldfrågan må dragas, torde icke detta handlande lända den för allvarliga brott misstänkte publicisten till fördel. Domstolen har ock vägrat att ställa ut borgen och beordrat att den för allvarliga brott misstänkte publicisten skall kvarhållas i häkte, vilket synes vara ett mycket välgrundat beslut av domstolen.

Det är nu av största vikt att utlämningsförfarandet påskyndas så att den för allvarliga brott misstänkte publicisten med fångtransport kan föras till vårt land och att förundersökningen därigenom kan färdigställas.

Vidare vore det högst önskvärt att nämnde publicist även kunde lagföras och dömas för spridandet och yppandet av hemliga handlingar till vilka han icke haft någon som helst rättighet. I förlängningen sätter dessa dumdristigheter människor i livsfara. De internationella rättsvårdande myndigheterna borde skyndsamt utreda huruvida det finns något internationellt eller nationellt lagrum genom vilket publicisten kan näpsas för dessa oförsvarliga handlingar som i det närmaste är att jämställa med högföräderi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar