tisdag 28 december 2010

Inrätta Kungligt Kansli

Svenska Dagbladet låter meddela att det insmugit sig ett beklagligt faktafel i Hans Majestät Konungens jultal, i det att fel siffra angavs för jordens uppskattade befolkningsantal år 2050. Enligt Hovets informationschef, fru Eldh, har fel informationer givits till Hans Majestät i samband med skrivandet av talet. Dessvärre är det icke första gången Hans Majestät felinormeras. Ett annat spektakulärt exempel, vilket tål att omtala, är uttalanden som Hans Majestät gjorde vid ett statsbesök i Brunei. Detta uttalande baserade sig helt på den information som Hans Majestät fått från utrikesförvaltningen. Icke desto mindre fick Hans Majestät, helt oförskyllt, utstå mycken spott och spe för detta.

Det hela synes kunna avhjälpas genom inrättandet av ett Kungligt Kansli för beredande av frågor av detta slag samt för Hans Majestäts samverkan med den övriga Statsförvaltningen. Idag faller dessa uppgifter på Riksmarskalken, som dock kan antas ha en allt för hög arbetsbörda då denne även har, att under Konungen, leda den omfattande verksamheten vid det Kungliga Hovet.

Chefen för det Kungliga Kansliet skulle då i heder, rang och värdighet likställas med Riksmarskalken och likt denne tilltalas Ers Excellens. Vilken titel som skulle ges chefen för det Kungliga Kansliet kan diskuteras men ett alternativ skulle kunna vara att nyttja den gamla hedervärda Rikskanslertiteln.

1 kommentar:

  1. Politikerna har ingen anledning att förse Hans Majestät med korrekt information, de önskar se en svag monarki i den mån de överhuvudtaget vill ha en monarki. Ett kungligt kansli är en intressant lösning, men eftersom de politiska partierna kommer att vara emot detta så blir det antagligen svårt att upprätta.

    SvaraRadera