torsdag 9 december 2010

Ytterligare milstolpe för Hertigen av Västergötland

Hertigen av Västergötlands vapensköld

Ytterligare en milstolpe kommer imorgon att passeras av Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, i det att Hans Kunglig Höghet deltager i Nobelprisfestligheterna. Svenska Dagbladet låter meddela att Hans Kunglig Höghet till bordet kommer att föra Fru Sumire Negishi, hustru till kemipristagaren.

Genom Nobelprisfestligheterna kommer Hertigen, i egenskap av fursterlig person, ha deltagit i de tre stora årliga begivelserna vilka också utgöras av Nationaldagsfirandet och Riksdagens öppnande. Till detta kommer deltagande i andra evenemang, som vår Konungaätts 200 års jubileum, och resor såväl utom som inom riket. Hertigen har hittills skött sitt viktiga värv med den äran och det framstår alldeles uppenbart att Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, är att gratulera till ett synnerligen gott val av gemål.

1 kommentar:

  1. H:r Fältmarskalk. Jag har tagit del av eder blogg och den har hittills bjudit mig en nöjaktig läsning. Från min republikanska horisont ser jag det såsom värdefullt att få lära känna ett så utförligt och övertygat försvar av det som jag är emot men samtidigt är intresserad av. Jag läste edert inlägg om monarkins återupprättande i Tyskland. Ett av problemen där ansågs vara om huruvida Tyskland på förbundsnivå borde vara ett kunga- eller kejsardöme. Från h:r Fältmarskalkens utgångspunkt borde väl svaret vara givet: ett kejsardöme. Eller hur bör man betrakta det heliga romerska riket av tysk nation? Väl inte såsom enbart en österrikisk angelägenhet, de nuvarande habsburgarna till trots? Jag föreställer mig att h:r Fältmarskalken har mera att säga i detta ämne än jag själv förmår.

    SvaraRadera