torsdag 6 januari 2011

Det furstliga brittiska bröllopet

Såsom omförmäles i Svenska Dagbladet synes nu riktlinjerna för genomförandet av det viktiga och högtidliga bröllopet mellan Hans Kunglig Höghet Prins Wilhelm av Wales och fröken Middleton vara klara. Mer om information finnes att tillgå på hemsidan för Prinsen av Wales hov.

Trots vederbörlig och ståndsmässig vigselcermoni i Westminster Abbey, förrättad av Hans Högvördighet Ärkebiskopen av Canterbury, samt bröllopsprocession genom den brittiska huvudstaden gator, är det anmärkningsvärt att icke någon statsbankett anordnas. Efter vigseln kommer Hennes Majestät Drottningen ge en mottagning och en privat middag kommer att ges av Hans Kunglig Höghet Prinsen av Wales. Att icke tillresta officiella gäster, fursterliga som gemena, undfägnas mer kan synas något märkligt med tanke på att detta är en händelse av stor vikt och betydelse. Märk väl att det är en framtida Konung, för en av de främsta Monarkierna, som skall förmälas.

Denna typ av viktiga händelser är ett utmärkt forum för möte mellan Monarker och stärkandet av relationerna mellan Monarkierna i vår världsdel. Detta framgick med all önskvärd tydlighet vid vårt eget Tronföljarbröllop, en storslagen högtidlighet som knappast har sin motsvarighet i hela vårt lands historia. Det är i sanning märkligt att Drottningen och Prinsen av Wales icke bättre tager vara på denna möjlighet.

Vad gäller vårt eget lands representation vid bröllopet synes det vara lämpligt att Konungen sänder Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland. Vid vårt eget Tronföljarbröllop representerades den brittiska Drottningen av sin tredje son, Greven av Wessex, och utifrån detta är det rimligt att även vår Konung låter sig representeras av sitt tredje barn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar