fredag 28 januari 2011

Monarkistisk restauration i Egypten bör övervägas

Hans Majestät Konung Faud II, Konung av Egypten

Läget i Egypten synes vara mycket allvarligt och under dagen ha våldsamma oroligheter rapporterats. Huruvida presidenten alltjämt ha den fulla kontrollen eller icke lär de kommande dagarna utvisa. Egypten är ytterligare ett exempel på stater där disharmoni följt i spåren av störtandet av ett monarkistiskt statskick. Snart ha 60 år passerat sedan den egyptiska monarkin avskaffades men icke någon torde väl på allvar kunna hävda att detta lett till mer harmoni. Tvärtom, genom avskaffande av ett monarkistiskt statsskick berövas ett samhälle dess mest enande kraft, som står över politikernas ränkspel.

I detta läge torde det vara uppenbart att Egypten behöver en enande kraft. Ett alternativ som härvid allvarligt bör övervägas är att återkalla den senaste Konungen, Hans Majestät Konung Faud II, Konung av Egypten, och att snarast härefter förändra konstitutionen så att Konung Faud åter kan uppstiga på tronen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar