onsdag 26 januari 2011

Den tyske Tronpretendenten förlovad

Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prinsen av Preussen, Prins Georg Fredrik med Hennes Höghet Prinsessan Sofie av Isenberg

Det preussisika hovet låter meddela att den rättmätige arvtagaren till den tyska kejsartronen och den preussisk konungatronen Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prinsen av Preussen, Prins Georg Fredrik, ingått förlovning med Hennes Höghet Prinsessan Sofie av Isenberg. Det högtidliga bröllopet kommer att stånda rum i Potsdam instundande sommar. Noteras kan att denna betydelsefulla händelse äger rum samma år som ätten Hohenzollern firar sitt 950 års jubileum.

Hennes Höghet är dotter till huvudmannen för huset Isenburg, Hans Höghet Furst Frans Alexander, Furste av Isenburg, och dennes gemål Hennes Höghet Furstinnan Kristina, Furstinna av Isenburg, född Grevinna Saurma.

Detta är i sanning en högst glädjande nyhet att hans Kejserliga och Kungliga Höghet nu avser ingå ett dynastiskt äktenskap helt i enlighet med huset Hohenzollerns huslagar. Må denna händelse blir början på en nödvändig monarkistisk restauration i Tyskland och ett återupprättande av kejsardömet. Om denna mycket angelägna fråga finns en utredning på detta forum.

Här framföres nu i underdånighet de allra hjärtinnerligaste lyckönskningar och en önska om den Högstes rika välsignelse och beskydd till Hans Kejserliga och Kungliga Höghet, Prinsen av Preussen, och hans tillkommande gemål Hennes Höghet Prinsessan Sofie av Isenberg.

Leve återupprättandet av den tyska monarkin!

6 kommentarer:

 1. Det mest hävdvunna kejsardömet på tysk botten är inte det wilhelminska Tyskland utan habsburgarnas heliga romerska rike av tysk nation. Måhända är en restauration av detta av kejsar Napoleon avskaffade rike en omöjlighet.

  De nuvarande förbundstyska länderna skapades av de fyra segrarmakterna efter andra världskriget. I dem synes hävdvunnenheten snarast vara republik.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Måhända är trots allt herr Rune medveten om de många tyska furstehusen med uråldrig och nära nog 1000 årig historia. Huset Hohenzollern firar i år 950 år. Bland andra uråldriga hus finnes husen Wittelsbach, Zähringen, Wettin och Askanien. Dessa hus ha dominerat Tysklands historia under i stort hela den tid det finnes skriftliga källor att studera. Detta om något gör den tyska Monarkin hävdvunnen.

  Att sedan husens besittningar varierat och delats genom arv är en annan sak vilken jag finner sekundär i denna fråga.

  I all anspråkslöset ha jag på detta forum publicerat en undersökning hur monarkin kan återupprättas i de tyska förbundsstaterna genom återuppsättandet av de hävdvunna furstehusen på förbundsstatstroner. Resultatet är att detta mycket väl skulle låts sig göras.

  SvaraRadera
 4. Här uppstår ofrånkomligen frågan: Vad har h:r Fältmarskalken emot det likaledes hävdvunna och tusenåriga huset Habsburg?

  Såsom kejsardöme är det heliga romerska riket av den tyska nationen mångsekeldigert mera hävdvunnet än det kortvariga wilhelminska Tyskland utan livskraft.

  SvaraRadera
 5. Herr Rune,
  Jag har intet emot huset Habsburg utan anser tvärtom att en monarkistisk restauration i Österrike med hustes huvudman Ärkehertig Karls uppsättande på Kejsartronen som högst önskvärd. Huruledes den monarkistiska restaurationen skall ske i Ungern må vara det ungerska parlamentets sak att avgöra. En möjlighet är givevis att "personalunionen" Österrike-Ungern återupprättas, varvid Ärkehertig Karl uppstiger på tronen, medan en annan möjlighet är att Ärkehertig Karls broder, Ärkehertig Georg, som tagit sitt residens i Ungern, upptager den ungerska Konungakronan.

  Om herr Rune läser min utredning kring den tyska monarkifrågan framgår här slutsatsen att en monarkistisk restauration bör ske utan att de landsgränser som råder idag förändras. I detta perspektiv är det otvivelaktigt så att huset Habsburg ägt ytterst få besittningar inom det område som idag omfattar Förbundsrepubliken Tyskland. Huset Hohenzollern och andra gamla och ärorika Furstuhus har ägt desto mer besittningar inom nämnda område.

  SvaraRadera
 6. Jag vill rikta ett varmt tack till h:r Fältmarskalken för det utförliga och sakliga svaret. Jag instämmer naturligtvis i att det är mera realistiskt att genomföra monarkiska restaurationer om man avstår från gränsjusteringar och att Hohenzollern därmed är mera lämpat såsom furstehus i Tyskland än någon annan släkt därstädes eller i Österrike. Ty även om det wilhelminska Preussen-Tyskland var föga livsdugligt så förblir det dock ett monarkiskt förflutet till den nuvarande Berlinrepubliken (detta oavsett frågan om besittningar, som jag ser det). H:r Fältmarskalken har tänkt rationellt. Självklart kan jag dock som republikan icke stödja dessa tankar, men väl respektera dem.

  SvaraRadera