söndag 9 januari 2011

Glädjande nyhet från Danmark

Det danska Kronprinsparet, Hans Kunglig Höghet Kronprins Fredrik, Kronprins av Danmark, Greve av Monpezat, och Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Mary, Kronprinsessa av Danmark, Grevinna av Monpezat.

Från vårt kära danska broderland når oss den glädjande nyheten att Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan nu nedkommit med ett gossebarn och ett flickebarn. Det danska hovet låter meddela att såväl Hans Kunglig Höghet Kronprinsessan som den nyfödde Prinsen och den nyfödda Prinsessan befinner sig väl. Hovet förmäler också att Hans Kunglig Höghet Kronprinsen var närvarande vid nedkomsten.

Genom denna lyckliga tilldragelse synes den danska tronföljden nu vara än mer säkrad vilket i sanning är gott. Tronföljden, vilken är kognatisk och omfattar alla ättlingar till Hans Majestät Konung Christian X, kan nu konstateras vara följande:
 1. Hans Kunglig Höghet Kronprins Fredrik, Kronprins av Danmark, Greve av Monpezat
 2. Hans Kunglig Höghet Prins Christian, Prins till Danmark, Greve av Monpezat
 3. Hennes Kunglig Höghet Prinssessan Isabella, Prinsessa till Danmark, Comtessa av Monpezat
 4. Den nyfödde Prinsen av Danmark och Greven av Monpezat
 5. Den nyfödda Prinsessan av Danmark och Comtessan av Monpezat
 6. Hans Kunglig Höghet Prins Joachim, Prins till Danmark, Greve av Monpezat
 7. Hans Höghet Prins Felix, Prins till Danmark, Greve av Monpezat
 8. Hans Höghet Prins Nikolai, Prins till Danmark, Greve av Monpezat
 9. Hans Höghet Prins Henrik, Prins till Danmark, Greve av Monpezat
 10. Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Benedikte, Prinsessa till Danmark, Prinsessa till Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 11. Hennes Höghet Prinsessan Elisabeth, Prinsessa till Danmark
Huruvida Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Benediktes barn kan anses ingå i tronföljden synes icke vara helt klarlagt.

Här framföres i underdånighet de allra hjärtinnerligaste gratulationer till Deras Kungliga Högheter Kronprinsen och Kronprinsessan med en önskan om den Högstes rika välsignelse och beskydd över de nyfödda.

I detta sammanhang, kan för den genalogiskt intresserade, nämnas att den nyfödde Prinsen och den nyfödda Prinsessan, genom såväl sin farmoders moder, Hennes Majestät Drotting Ingrid, Drottning av Danmark, Prinsessa av Sverige, som sin farmoders fader Hans Majestät Konung Fredik IX, med Guds nåde Konung av Danmark, Vendernas och Götarnas Konung, Hertig av Schleswig, Holstein, Stormarn, Ditmarschen, Lauenberg och Oldenburg, är djupt befryndade med vårt eget Högaktade Konungahus.

Hans Majestät Konung Gustaf VI Adolf, med Guds Nåde Sveriges Götes och Vendes Konung, Hertig av Skåne.

Således är de nyföddas farmoders morfader ingen annan än vår högaktade Konung Gustav VI Adolf.

Hans Majestät Konung Carl XV, Sveriges, Norges, Götes och Vendes Konung, Hertig av Skåne.

Värt att notera är ock att de nyföddas farmoders farfaders morfader är vår Konung Carl XV. Detta genom att Konung Carl XV's dotter, Drotting Louise, var gift med den danske Konungen Fredrik VIII.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar