torsdag 14 november 2013

Desperat och märkligt försvar av redaktör Mattsson

Chefredaktören för skandalblaskan Expressen, herr Mattsson, gör ett synnerligen desperat och märkligt försök att rättfärdiga sitt brott mot de pressetiska regelverket. Ett brott som på högst vederhäftiga grunder påtalats av ett av vårt lands främsta jurister, professor Lejonhufvud.

Redaktör Mattsson avslöjar sig själv i försvaret för sitt tilltag i det att nämnde redaktör påstår att det regelverk som professor Lejonhufvud hänvisar till och utifrån vilket Pressens Opinionsnämnd utfärdat sin reprimand "bara" är ett "hederskodex". Härigenom deklarerar redaktör Mattson att heder är platt intet värt. Redaktör Mattsson borde veta hut och inse att heder och ärlighet hör till de absolut främsta mänskliga egenskaperna. Dessa egenskaper bespottar redaktör Mattsson på men vad är annat att vänta från en skandalblaska, som Expressen, en skandalblaska vars kvalitet är så obefintligt att den icke ens torde duga till sekundära ändamål på hemlighuset?

Redaktör Mattsson fortsätter också att trilskas emot Allmänhetens Pressombudman vilken högst rimligt förmenar att allmänheten skall skyddas mot oförskylld publicitetsskada, det brott för vilken nämnde redaktör för skandalblaskan Expressen fällts för. Det redaktör Mattson i sin stora inskränkthet icke förstår är att Hennes Majestät Drottningen ock har ett människovärde och rätt till en enskild svär. Hade redaktör Mattsson, innan han författat sin häpnadsväckande försvarsskrift, tagit del av våra grundlagar hade han funnit att Konungahuset på något sätt förmenas de mänskliga rättigheter som andra medborgare åtnjuter. Redaktör Mattsson vattentunna argumentation att Drottningen inte skulle vara "allmänhet" faller därmed platt till marken och visar enbart på nämnde skandalblaskeredaktörs fullständiga avsaknad av vederhäftiga argument i nämnda fråga.

Skall tidningen Expressen på något sätt åter kunna ta platsen såsom en vederhäftig publikation är det uppenbart att detta icke kan ske under redaktör Mattssons ledning. Skall tidningen räddas måste dess styrelse, så snart möjlighet finnes, befria redaktör Mattsson från det uppdraget som chefredaktör, ett uppdrag han icke förmår att upprätthålla då han åsidosätter heder och ärlighet.


 

2 kommentarer:

  1. Det heter "sfär" och inte "svär".Dessutom skall det väl stå "på inget sätt förmenas".

    SvaraRadera
  2. Herr Karlsson,
    Om Herr Karlsson tar sig tiden att studera utformningen på ett tangentbord kommer han att finna förhållandet att tangenten "f" är placerad alldeles över "tangenten "v". Då jag på intet sätt fullkomlig och dessutom lider av olaten att försöka skriva snabbt, utan att nyttja vederhäftig fingersättningsteknik, händer det understundom att jag råkan nedtrycka fel tangent.

    Om herr Karlsson är så fullkomlig att han aldrig någonsin, under sitt skrivande på högmodern ordbehandlingsutrustning nedtryckt fel tanget, må hans kommentar ha viss relevans, i annat fall ser jag dem som högst tramsigt ja rent av tarvlig.

    SvaraRadera