tisdag 19 november 2013

Japanske Kejsaren tar emot nye amerikanske ambassadören fru Kennedy

Hans Kejserliga Majestät Kejsar Akihito, Kejsare av Japan, tog denna dag i en högtidlig audiens emot den nye amerikanske ambassadören fru Kennedy, som överlämnade sitt kreditivbrev och därigenom ackrediterades som Förenta Staterna ambassadör i Japan.

 
Ambassadör Kennedy anländer till det Kejserliga Palatset i Tokyo

Den nya ambassadören är dotter till den tragiskt mördade amerikanske presidenten herr John F. Kennedy och således medlem av den ansedda familjen Kennedy. Ambassadören är ursprungligen jurist och har ävenledes varit ledamot av senaten.


Hans Kejserliga Majestät Kejsar Akihito, Kejsare av Japan, tar emot ambassadör Kennedy vid den högtidliga audiensen
 
Hans Kejserliga Majestät, som är en djupt aktad och vördad person såväl i sitt hemland som i andra länder, uppsteg på tronen år 1989 och kan om halvannan månad, den 7:e januari, högtidlighålla 25 årsdagen av sitt regeringstillträde. Kejsaren är, i väntan på återupprättandet av Monarkierna i Ryssland, Tyskland och Österrike, världens ende Kejsare.
 
Monarkin i Japan är synnerligen betydelsefull och dess vidmakthållande, efter avslutandet av den mörka historien som ändade i katastrofen 1945, har varit en viktig del i landets moderna utveckling och dess betydelse för bibehållandet av harmoni och stabilitet under en svår och mödosam period, efter världskrigets avslut, kan icke överskattas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar