måndag 25 november 2013

Kvardröjande korporativism

Under efterkrigstiden, då vårt land under långerliga tider styrdes av det Socialdemokratiska arbetarepartiet, bar ett av de medel som användes för att försvaga civilsamhället korporativism. Korporationer, vilka stod det styrande partiet nära, gavs allsmäktiga uppgifter och befogenheter vilka icke sällan kom att stipuleras i lag. Nämnda vederstyggliga utveckling, där föraktet mot civil- och rättssamhälle var öppet, kom efter de nederlag som det Socialdemokratiska arbetarepartiet led 1976 att gradvis försvagas. Valet 1976 var, även om de omedelbara förändringarna var få, i ett historiskt perspektiv en stor seger för civilsamhället.

Partiet tvingades i detta också såsmåningom ge upp en av den socialdemokratiska korporativismens allra värsta avarter - den så kallade kollektivanslutningen - ett brott mot valhemligheten, och därmed ock mot konstitutionen. Nämnda anslutningsform innebar att ett medlemskap i en facklig korporation, tillhörig Landsorganisationen, med automatik resulterade i ett medlemskap i socialdemokratiska arbetarepartiet. Aktiv handling och avslöjande av valhemligheten krävdes för att bryta medlemskapet. Detta är och förblir en högst skamlig och fläck i den vämjeliga del av det socialdemokratiska partiets historia som kännetecknas av maktfullkomlighet och brist på respekt för alla som icke delade partiets åsikter.

Ännu är den socialdemokratiska korporativismen icke utrotad. Ett exempel, bland alldeles för många, där den lever kvar är genom det förhandlingsmonopol, som utövas av korporationen Hyresgästföreningen. I ett uppmärksammat fall i Boden äger icke majoritenen av en fastighets hyresgäster, vilka dristat sig till att avvisa med den maktfullkomliga korporationen, att själva föra förhandlingar med fastighetsägaren.

Då, Hyresgästföreningen, som uppenbart föraktar civilsamhället, icke beaktar den vilja som finns hos majoriten av hyresgästerna har dessa sett sig föranledda att stämma in saken hos Hyres- och arrendenämnden. Om icke Hyres- och arrendenämnden finner lagligt stöd för den aktuella fastighetens hyresgästers framställan måste saken föras vidare till den politiska nivån i syfte att genomföra nödvändiga lagändringar.

Det är hög tid att slutligen göra upp med den mot civilsamhälle och rättsstat stridande korporativismen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar