söndag 17 november 2013

Fursten av Wales öppnade Samväldesmötet

Hans Kunglig Höghet Fursten av Wales öppnade förliden fredag, på sin höga Moders vägnar, det 23:e Samväldetsmötet i Sri Lankas huvudstad Colombo. Den förutvarande ordningen har varit att Hennes Majestät Drottningen, vilken innehar ämbetet Samväldets Överhuvud, öppnat nämnda möten. På grund av hög ålder har dock Hennes Majestät denna gång, med tanke på det stora avståndet mellan Sri Lanka och de orter där Hennes Majestät residerar, uppdragit ås Tronföljaren, Fursten av Wales, att förrätta öppnandet.


Hans Kunglig Höghet Prins Karl, Furste av Wales och Greve av Chester, Hertig av Cornwall, Hertig av Rothesay, Greve av Corrick, Baron av Renfrew håller Samväldesmötets öppningstal

Den församling som möts utgör Samväldets högsta organ och sammanträder vart annat år. Samväldet är, med ett undantag, en sammanslutning av stater vilka tidigare varit brittiska kolonier, protektorat eller mandat. Den medlemsstat som icke har nämnda historia är Mosambique, vilken tidigare var portugisik koloni.


Församlade Fursten aw Wales tillsammans med de stats- och regeringschefer som deltog i Samväldesmötet

Ämbetet Samväldets Överhuvud skapades genom den så kallade Londondeklarationen 1949 och stadfästes genom en lag (Royal Styles and Title Act), som trädde i kraft år 1953 och som gillats av parlamenten i de självständiga stater vilka vid denna tidpunkt ingick i samväldet. Härefter har titeln Samväldets Överhuvud ingått i Drottning Elisabeths titel vilken är:

Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds nåde av Förenade Konungariket och Nordirland och Hennes andra Riken och Territorier, Samväldets Överhuvud, Tronsförsvarare

Det är icke stipulerat huruvida ämbetet Samväldets Överhuvud en dag kommer att ärvas av Tronföljaren. Det må dock anses troligt att ävenledes Tronföljaren, den dag denne beskriver tronen, kommer att upprätthålla ämbetet Samväldets Överhuvud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar