söndag 20 juni 2010

Leve Monarkin!

Deras Majestäter Konungen och Drottningen

Det kan nu konstatateras att firandet av vår Tronföljares bröllop torde ha överträffat alla förväntningar då det utvecklades till en historiskt händelse av sällan skådat slag. Hyllningarna till Kronprinsessparet visade inga gränser och en halv miljon medborgare hade begivit sig ut på huvudstadens gator för att hylla de nygifta, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland med gemål Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland.

Högtidligheterna torde ha berört de flesta medborgare djupt. Vi minns med stor ödmjukhet och beundran Hennes Kunglig Höghets korta men kärnfulla tacktal till vårt folk från Lejonbacken. Den framtoning Hennes Kunglig Höghet hade i sitt tal visar på alla sätt att vi här har en stor Monark i vardande.

Även Hans Majestäts tal vid festmiddagen var djupt innehållsrikt och tänkvärt. Här deklarerade även Hans Majestät skälet till den av vissa klerker ifrågasatta så kallade brudöverlämningen. Hans Majestät säger här:

"Vår relation är emellertid djupare än den mellan regent och tronföljare. Jag är Din far. Du är min älskade dotter. Ingen ska tro annat, än att min högsta önskan varit och är, att se Dig glad och lycklig. Det har därför varit en självklarhet för Din mor Drottningen och mig, att Du - som varje människa i vårt land - fritt och utan påtryckningar skulle välja den till Din livskamrat, som Ditt hjärta bjuder. Jag har idag velat markera det genom att beledsaga Dig fram till Din blivande make och därmed bekräfta det beslut om medgivande till äktenskap, som grundlagen ålägger mig att fatta. "

Dessa klerker torde nu, efter detta klarläggande, djupt ångra att de satt sig upp mot Konungens djupt motiverade vilja i denna fråga. Detta må stämma dessa klerker till eftertanke innan de nästa gång kommer med djupt ogrundande synpunkter gentemot Konungens väl avvägda beslut.

När det så gäller vår nye Prins och Hertig, Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, torde varje eventuellt tvivel om hans förmåga att uppta sitt höga fursterliga stånd vara för all framtid undanröjt.

För det första visade Prinsens faders, Herr Olle Westlings, tal med all tydlig önskvärdhet att Prinsen är sprungen ur en högst hedervärd familj och släkt.

För det andra visade Hans Kunglig Höghet själv, i det djupt rörande talet till sin Gemål, på en stor visdom och ödmjukhet inför det betydelsefulla värv som väntar. Intet öga torde heller ha varit torrt efter den stora tillgivenhet han visade sin höga gemål. Hans Kunglig Höghets tal torde vara en av denna händelser absoluta höjdpunkter.

Må vi nu i våra böner be den Allsmäktige om att detta äktenskap nu välsignas med livsfrukt så att vi snart får glädjas att en ny generation i vårt Konungahus.

Denna djupt historiska händelse visar att vår Monarki har ett fundamentalt och oerhört massivt stöd bland vårt folk. Detta ämne tas även upp i Svenska Dagbladets ledare där Redaktör Linder pekar på monarkins betydelse. Även om icke Redaktör Linder inser den fulla betydelse som Monarkin, såsom en oberoende och oväld institution, skulle kunna ha visar han ändå på att frågan nu uppmärksammas utifrån en konstruktiv utgångspunkt. Särskilt tänkvärt i Redaktör Linders ledare är synen på Arvkonungadömet, där Redaktören anför följande:

"Arvkungadömet främjar det långa tidsperspektivet – vi växer upp och blir äldre tillsammans med medlemmarna av den familj som har fått som lott och öde att symbolisera nationen. Politiker kommer och går men monarken består."

I sanning väl talat.

Slutligen kan konstateras att den gångna veckans historiska händelser kring vår Tronföljares bröllop, som nådde sin kulmen under den högtidliga vigselakten, torde vara att betrakta som ett formidabelt dråpslag för konungasmädarna i den vederstyggliga sekten republikanska föreningen. Kontrasten mellan denna sekts smutsiga värv och den inneboende kraft som Monarkin visar framstår tydligare än någonsin.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

2 kommentarer:

 1. "Arvkungadömet främjar det långa tidsperspektivet – vi växer upp och blir äldre tillsammans med medlemmarna av den familj som har fått som lott och öde att symbolisera nationen. Politiker kommer och går men monarken består."

  Det har helt klart sin poäng.

  Frågan är hur mycket verkställande makt monarken kan tilldelas innan det blir för mycket politik av det?

  SvaraRadera
 2. Men förlåt... jag hamnade här på diverse vägar. Är denna sida ett skämt? Kan väl inte vara på fullt allvar?
  Visst, Viktoria och Daniel Westling-Bernadotte får ju gärna vara ett gift par. Får Carl-Philip Bernadotte gifta sig med sin pojkvän? Förslag på titel på honom? Prins?

  Om du nu menar allvar, trots ditt vansinne, kolla stavning. Ser ju väldigt illa ut när man inte ens kan stava till sitt eget förslag till grundlag!

  SvaraRadera