måndag 14 juni 2010

Tronföljargemålens vapensköld fastställd

Hans Majestät Konungen har nu stadfäst vapensköld och monogram för blivande Tronföljargemålen, Herr Westling, vilket meddelas i ett pressmeddelande från Hovet. Det kan här konstateras att vapenskölden väl följer de heraldiska tradtioner som av hävd tillämpas vilket är högst tillfredställande. Herr Westlings upphöjelse i fursterligt stånd har härigenom tagit ytterligare ett steg för att fullbordas vid den högtidliga vigselakten.

En fråga som ännu icke fått något svar är om Hans Majestät avser att förläna den blivande Tronföljargemålen med någon orden. Även om samhällsomstörtande, degenererade och historielösa krafter krafter i mitten av 70-talet lyckades avskaffa ordensväsendet vad avser rikets medborgare har Konungen åter sedan år 1995 rätt att förläna Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det Kungliga Huset.

I detta sammanhang må nämnas att Hennes Majestät Drottningen förlänades med Serafimerorden den 18 juni 1976, dagen före Deras Majestäters bröllop. Denna förläning skedde dock i kraft av att Hennes Majestät vid detta tillfälle, före äktenskapets ingående, alltjämt betraktades som utländsk medborgare. Vidare förlänades Deras Kungliga Högheter, Kronprinsessan, Hertigen av Värmland samt Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland med Serafimerorden på sina respektive myndighetsdagar. Även Hennes Kunglig Höghet Hertiginnan av Halland har förlänats med nämnda orden vilket skedde på Hertiginnans 80:e fördelsdag år 1995.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar