lördag 19 juni 2010

Lyckönskningar

Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Vi be i underdånighet att få framföra vår allra varmaste och hjärtinnerligaste lyckönskningar till det Fursterliga Brudparet, Deras Kungliga Högheter Kronprinsessan Victoria, Sverige Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland och Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Gud bevare Kronprinsessparet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar