lördag 12 juni 2010

Osaklig artikel i Svenska Dagbladet rörande kostnader för Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans bröllop

Svenska Dagbladet låter idag publicera en synnerligen osaklig artikel om kostnaderna för Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans bröllop. I artikeln blandas äpplen och päron på ett sätt som måste betecknas som fullständigt främmande för seriös journalistik. Har månne redaktionen förpestats med vederstyggliga republikaner som på detta sätt vill misskreditera den största högtidligheten som hållits i riket sedan Deras Majestäters bröllop för 34 år sedan?

Den största kostnaden som artikeln ondgör sig över är iståndsättandet av Haga Slott. Denna kostnad har utifrån ett mer vederhäftigt resonemang intet med bröllopet att göra. Saken är den att nämnda slott, till vilket Konungen åter givits dispositionsrätt, alldeles oavsett bröllopet torde varit i behov av en renovering, något som är särdeles viktigt för alla byggnader av kulturhistorisk värde. Att Tronföljarparet sedan valt detta vackra kungliga slott såsom sitt residens förhöjer endast dess värde och attraktionskraft.

Särskilt tramsig blir artikeln då den ovederhäftige journalisten Mattias Magnusson, som står för detta besynnerliga altster har frågat en mäklarfirma vad som kunde inbringas om nämnda slott, istället för att användas som residens för Tronföljarparet, såldes på den öppna marknaden. Som att detta skulle vara ett alternativ, att utbjuda de kungliga slotten med alla dess kulturhistoriska värden på marknaden.

Vidare, att extra insatser krävs av ordningsmakten vid stora evenemang av detta slag är en självklarhet och i detta avseende utmärker sig Tronföljarbröllopet icke på något sätt. Icke hör vi väl någon tandagnisslan när exempelvis politiska toppmöten, idrottsevenemang och till och med parader av högst tvivelaktig karaktär kräver extra omsorger från ordningsmakten?

Denna artikel är i sanning ett anmärkningsvärt exempel på oseriös och ovederhäftig journalistik och det är högst beklagansvärt att Svenska Dagbladet lånar sig till att publicera dessa tramsigheter.

Låt oss istället i sanning glädja oss inför den stora högtidlighet som väntar nästa vecka.

Leve Tronföljarparet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar