måndag 7 juni 2010

Republikanska föreningen smädar Hans Majestät

Den vederstyggliga och samhällsomstörtande sekten "Republikanska Föreningen" visar på sin hemsida sitt verkliga jag genom en smädesbild på Hans Majestät Konungen. Detta är så till den grad stötande och förnedrande att ord saknas att fullt ut beskriva detta. Såsom en ren sakupplysning redovisas nedan, efter moget övervägande, en så kallad "snapshot" från nämnda sekts hemsida. Skälet till att en så kallad "snapshot" visas istället för en länk är att denna för den monarkistiska saken ägnade blogg aldrig kommer att smutsas ned med länkar till denna typ av avskyvärda sekter.Från den avskyvärda och vederstyggliga sekten Republikanska Föreningens hemsida

Att argumenten för republik är tunna därom råder inget tvivel. Dock tillåtes det undertecknad att uttrycka förvåning över att argumenten är tunnare än den tunnaste vattvälling så att man nödgas ta till smädesbilder och angripa Hans Majestäts person. Vederbördande myndigheter bör snarast granska detta så att åtal för förtal kan väckas.

Såsom ytterligare ett tecken på denna sekts desperation, i sitt smutsiga värv, är att man bespottar rikets symboler och regalier. Svenska Dagbladet låter meddela att den avskyvärda sekten såsom sin så kallade nya logotype antagit en upp- och nervänd konungakrona. Detta är så till den grad tramsigt att det än en gång visar på sektens fullständiga brist på vederhäftiga argument.

I detta sammanhang må och nämnas att ordföranden för denna sekt, advokaten Ahltin, är ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse vilket är högst upprörande och anmärkningsvärt. Här förväntas att partiordföranden Statsrådet Hägglund snarast vidtar de mått och medel som krävs för att utesluta nämnde advokat, vilken icke är något annat än en skam för detta annars hedervärda parti.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet, ned med republikanerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar