söndag 15 januari 2012

Armén måste återupprättas

I dag får vi genom Svenska Dagbladets försorg åter en påminnelse om det eländiga, för att icke säga obefintliga tillstånd, som rikets arméstridskrafter befinner sig i. Att på detta sätt handskas med grunden för rikets försvarsförmåga är så ansvarslöst och upprörande att ord saknas att beskriva. Enligt nämnda artikel kan blott och bart ett kompani, eller 125 man, sättas på krigsfot inom tio dagar.
Ansvaret på detta förfall vilar tungt på de politiker, hemvist på den politiska skalan synes näst intill irrelevant i denna fråga, som lett oss in i detta bedrövliga tillstånd. Medan våra flygstridskrafter, tack och lov, ännu har en slagkraft och skicklighet, icke minst visad i den libyska insatsen, och sjöstridskrafterna, om än kraftigt reducerade, har en förmåga synes våra arméstridskrafter i det närmaste vara utplånade. Detta är icke acceptablet!

Regeringen måste nu ofördröjigen ta sitt ansvar och skrida till handling. I detta är det uppenbart att nuvarande statsråd, herr Tolgfors, näpperligen är rätt person då denne ytterst är ansvarig för den misslyckade omställningen av arméstridskrafterna. Statsminister Reinfelt måste nu istället agera kraftfullt och utse en yrkesman, vilket icke kan vara någon annat än en välrenomerad officer, att leda arbetet med att återbringa armén i ett tillstånd där den åter kan ställas på krigsfot med acceptabel slagkraft.

Det må vara så att omställningen till ett mer yrkesinriktat försvar är nödvändig vad gäller insatsorganisationen. Dock bör målen här ställas högre och sätta sitt sikte på att skapa ett antal slagstyrkor på brigadnivå. Att såsom nu förlita sig på insatsbataljoner är fullständigt huvudlöst då dessa aldrig kan ge den slagstyrka som krävs om det värsta skulle inträffa.

Utöver en instatsorganisation, baserad på brigader med hög rörlighet, måste ett väl utbyggt terrotorialförsvar finnas. Grunden för detta är hemvärnet. Hemvärnet bör här ofördröjligen organiseras inom ramen för återupprättade landskapsregementen, de regementen som allt sedan Konung Gustaf II Adolfs dagar, varit grunden för Fäderneslandets försvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar