fredag 27 januari 2012

Opassande och obildat språkbruk

Även om jag icke på minsta sätt hyser socialdemokratiska värderingar, eller på annat sätt har minsta sympati för socialismens sak, syntes det som att ett gott val gjorts då herr Löfvden nominerades till ordförandeskapet i socialdemokratiska arbetarepartiet. Herr Löfvden har framstått såsom en kunnig person med stor integritet vilket är egenskaper som mången politiker saknar.

Dock, då jag på radion hör herr Löfvdens tillträdelsetal, och då i synnerhet inledningen, försvinner all min respekt för den tilltädande partiordföranden. På ett helt exempellöst sätt uttrycker herr Löfvden sin tacksamhet till partiet genom en svordom. Svordommar är ett tecken på fattigt språk, bristande bildning och respektlöst uppförande.

Herr Löfvden borde i sanning ha vaktat sin tunga bättre är att på sätt som skett utbrista i svordom. Hela seriositeten hos herr Löfvden försvinner härigenom hart när så fort klubbslaget som förkunnade hans tillträde fallit.

6 kommentarer:

 1. Om så har förevarit att h:r Löfven har svurit instämmer jag i h:r Fältmarskalkens omdöme. Jag passar även på att erinra om att partiledare bör ha slipsen på vid offentliga framträdanden. De är representanter för sitt parti och ej privatmän. I synnerhet anser jag att vänstern bör upprätthålla en strikt klädstil i det officiella.

  SvaraRadera
 2. Härom är Herr Rune och underteckand helt eniga.

  SvaraRadera
 3. Ja, så är faktiskt fallet i ett och annat spörsmål.

  Idag på morgonen hörde jag i radio att vänsterledaren herr Sjöstedt numera allt oftare låter sig förnimmas iförd slips.

  SvaraRadera
 4. 1. Han heter Löfven och inget annat.
  2. Hans trovärdighet står och faller inte på om han svär.
  3. Ingen normalt funtad människa använder slips längre

  SvaraRadera