onsdag 25 januari 2012

Det politiska spelet

Åter kan vi skåda det partipolitiska spelets sämsta sidor i det sorglustiga spektakel som följer i spåren efter herr Juholts brådstörtade avgång. Här förklarar nu en efter annan att de icke på minsta vis sucktar efter att påtaga sig ordförandeskapet för det djupt stympade och handlingsförlamade socialdemokratiska arbetarepartiet. Samtidigt vet och förstår varje medborgare, som är vid sina sinnes fulla bruk, att flera av dessa så kallade nej-sägare inget hellre önskar än att uppstiga på på partiets mest upphöjda position. Detta spel är inget annat än renaste hyckleri och ett svek mot nämnda partis medlemmar. Det enda dessa lismande hycklare åstadkommer är att späda på det så kallade politikerföraktet, som kännetecknas av att en politisk företrädare är ingen som går att sätta tilltro till. Det hela är i förlängningen ett hot mot folkstyret.

Därför största heder åt de företrädare för partiet, den hedervärde diplomaten och förra statsrådet herr Eliasson samt förra statsrådet herr Johansson, vilka icke anammar sina hycklande partivänners olater och oärlighet gentemot partimedlemmarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar