söndag 22 januari 2012

Glädjande debatt i Förenat Staterna

I Förenta Staterna synes nu frågan om barnamord (av dess anhängare kallat "abort") bli allt mer central. Allt fler medborgare kommer till insikt om människolivets okränkbarhet och det Herrens bud som säger oss "Du skall icke dräpa"Svenska Dagbladet låter idag meddela att motståndet mot barnamord tilltar alltmer i Förenta Staterna och att glädjande framgångar, genom ökad restriktivitet, uppnåtts på många håll. Målet att åter förbjuda barnamord är icke längre någon utopi utan fullt inom det möjligas ram. Detta är ytterst glädjande.

Nu är önskan att denna fråga åter kan komma upp på dagordningen i vårt eget, av värderelativsim djupt fördärvade, land där det legaliserade bruket av barnamord årligen, alltsedan den liberaliserade lagstiftningens högst olyckliga införande, berövar 35 - 40 000 mänskliga varelser deras liv. Detta är största skam och något som i grunden är djupt förkastligt och fullständigt oacceptablet. Vårt land kan icke räkna sig som civiliserat innan detta mot människovärdet förkastliga bruk förbjudes.

2 kommentarer:

  1. Det är min tro att det råder en felöversätning i Femte budet, som egentligen borde låta "Du skall icke mödra". Enligt min mening kan mord endast begås på födda människor.
    Detta sagt är den svenska abortpolitiken likafullt synnerligen olycklig, emedan ett stort antal, över 30000, slentrianaborter utförs varje år. Detta måste få ett slut så att inte längre den farligaste platsen för ett barn är i mammans mage.

    SvaraRadera
  2. Den farligaste platsen för ett litet oskyldigt barn är fortfarande här i detta forum.

    SvaraRadera