måndag 16 januari 2012

Herr Juholt far med osanning

På detta forum har tidigare uppmärksammats att ordföranden i det socialdemokratiska arbetarpartiet, herr Juholt, dessvärre visat på stor oskicklighet i sitt agerande. Frågan är dock om icke dagens uttalande, från nämnde herr Juholt, vid ett tal på konferensen Folk och Försvar tar priset. Helt utan grund påstår herr Juholt att Regeringen 2010 skulle ha gjort en överenskommelse med sverigedemokraterna. Dettta är i sanning ett helt exempellöst påstående i det att sverigedemokraterna, vilka vid nämnda tillfälle, icke ens var representerade i Riksdagen. Det hela blir icke bättre av den bortförklaring herr Juholt tar till i denna prekära situation där han avslöjats som en lögnare. Herr Juholt säger sig medvetet ha ljugit, eller "uttryckt sig drastiskt" för att använda den sammes språkbruk, för att belysa "minoritetregeringens problem".

Således är det herr Juholt uttrycker icke något annat än medveten lögn och dikt, och det synes helt ofattbart hur nämnde herr Juholt, i den starkt ifrågasatta position han innehar, agerar på det sätt han gör. Det hela leder blott och bart till att ett redan extremt lågt förtroende försämras än mer. Den bild som däremot förstärks är bilden av en egenkär lismare för vilken egennytta och icke samhällsnytta är målet.

Istället för att på detta sätt bära falskt vittnesbörd borde herr Juholt taga sig i akt och väl betänka att detta icke är det enda ärende där hans hantering med sanningen är ytterst ifrågasatt. Det hela gör att herr Juholts stora oskicklighet inom politiken framstår i än mer ljus dager. Få torde nu de vara, även iom de egna leden, som anser att herr Juholt skulle vara skicklig nog att inneha statsministerämbetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar