söndag 9 oktober 2016

Deras Majestäter besökte slottsbygget i Berlin


Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drottning Silvia, Drottning av Jämtland framför den pågående återuppbyggnaden av Berlins Stadsslott.

Under det nyss passerade tyska statsbesöket tillhörde slottsbygget i Berlin de platser som Deras Majestäter lät besöka. Slottet, vilket först uppbyggdes under 1400-talet för att sedan genomgå flertaliga på- och ombyggnader, var huvudresidens för Kurfurstarna av Brandenburg, Konungarna av Preussen och Kejsarna av Tyskland. Under Andra Världskriget skadades slottsbyggnaden svårt, dock icke så att det var utom all räddning. Då det kommunistiska patrask, som av tyrannen Stalin sattes att styra över Tysklands östra delar, var fullständigt obildat och historielöst lät den östtyske diktatorn, torteraren och människoplågaren Ulbricht besluta om dess fördärvande och rivande.


Från återuppbyggnaden.

Herr von Boddien, överdirektör i byggets stödstiftelse (ty. Förderverein Berliner Schloss E.V.) en av av dem som efter idogt arbete bidrog till att återuppbyggnaden blev verklighet, förevisade byggplatsen för Deras Majestätet. I detta pekade Herr von Boddien på de stora likheterna mellan Kungliga Slottet i Stockholm och Berlins Stadsslott. Denna likhet är på intet något sätt en slump utan kan ledas till det faktum att slottsarkitekten Nicodemus Tessin var verksam i Berlin innan han, efter den sorgesamma slottsbranden, kallades att leda slottsbygget i Stockholm.

Bygget pågår i god takt och barockfasaden håller nu på att etableras. År 2019 kommer slottet åter att kunna slå upp sina portar varmed Berlins historiska stadskärna till stor del är återställd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar