torsdag 13 oktober 2016

Märkligt beslut av Svenska Akademin

Det finns fog att fråga sig om Svenska Akademin, vid förläningen av årets Nobelpris i litteratur, vilket tillföll populärartisten herr Dylan, bemödat sig med att ens skänka en fundering åt herr Nobels testamente och dess innebörd. Herr Dylan må vara populär och det skall icke förringas att hans alster innehåller en och annan text, som kan leda till reflektion och eftertanke, men litteratur - av den kvalitet som Nobelpriset tarvar - alls icke.

I detta sammanhang tål att citera vad testamentet säger om litteraturpriset:

"...inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning"

Det är högst tveksamt om några korta texter, om än tankeväckande, till populärmusik kan innefattas det begrepp litteratur, som testatorn avser. Det går icke att jämföra några få raders text med hela och långa litterära verk då det förringar och urholkar värdet av begreppet litteratur.

Dessvärre måste således konstateras att Svenska Akademin, utifrån testamentets mening, fattat ett synnerligen märklig beslut, ett beslut som riskerar att devalvera värdet av Nobelpriset i Litteratur, det mest ansedda litterära pris, som vår värld känner. Beslutet länder icke Svenska Akademin till heder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar