fredag 7 oktober 2016

Det tyska statsbesöket


Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, och Drotting Silvia, Drottning av Sverige, flankerade av Hans Excellens Förbundspresident Gauck med hustru Fru Schadt.

Utom vårt Fädernesland torde det icke finnas något annat land än Tyskland där aktningen för vår högaktade Konung och Drottning är större. Orsakerna till detta är flera. Drottningen är barnfödd och till största delen uppvuxen i detta land medan Konungen har otaliga släktband med de tyska Furstehusen. Vidare har handelsförbindelserna med Tyskland, så länge vi har historiska källor, varit mycket fruktsamma och av vital betydelse. Under historien har ock delar av Tyskland, bland annat Pommern, tillhört det Svenska Riket. Att allt detta sätter sina spår är självklart.

Av de stora hyllningar, som vårt högaktade Konungapar vederfarits förstås icke blott hur de högaktas utan och att det tyska folket djupt saknar Monarkin. Må den daga vara nära då Monarkin restaureras i de tyska Förbundsländerna och då Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, bestiger den Kejsartron, som rätteligen tillhör honom.


Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, det Preussiska Konungahusets Överhuvud, rättmätig arvtagare till Preussens Konungatron och Tysklands Kejsartron.

Skyldskapet mellan vår högaktade Konung och Prinsen av Preussen är mångfaldigt, vår Konung i femte led och Prinsen i sjätte led. Båda är ättlingar till Kejsar Vilhelm I av Tyskland, Konung av Preussen. Vidare kan båda föra tvenne linjer tillbaka till Drottning Viktoria, Drottning av Storbritannien och Irland, Kejsarinna av Indien, vår Konung i fjärde led och Prinsen i femte och sjätte led. Dessförutan stammar båda från Hertig Fredrik VIII, Hertig av Schleswig-Holstein, vår Konung i i fjärde led, Prinsen i femte led. Utöver detta finnes självklart mångfaldiga ytterligare relationer i äldre led.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar