lördag 10 oktober 2009

Deklaration 5 - Återinför Statskyrkan

Svenska folk,
Varje samhälle behöver en fast och gedigen grund att stå på. För vårt land utgörs denna grund sedan lång tid tillbaka av den kristna läran uttryckt i rena evangeliska läran enligt den oförändrade Augsburgiska bekännelsen sådan den är antagen och förklarad i Uppsala mötes beslut av år 1593. Utifrån detta skapades vår svenska Statskyrka, som genom den röde satans tragiska inverkan degenererades under 1900-talet för att slutligen avskaffas den 1 januari 2000 och ersättas med Svenska Kyrkan.

Det är nu hög tid att återinföra Statskyrkan och den lära den står för. I detta kommer att krävas ett stort upplysningsarbete såväl bland prästerskap som lekmän.

Ett viktigt steg i detta är också återinförandet av kristendomsundervisningen i skolan. För att säkerställa kvaliten på denna bör ansvaret ges till prästerskapet.

Av hävd, och såsom är uttryckt i 1809 års regeringsform paragraferna 29 och 30, har Kounungen varit kyrkans överhuvud i vilken uppgift ingår att utse biskopar och kyrkoherdar. Denna hävdvunna rättighet bör snarast återges till Konungen och här behöver icke kyrkomötet vänta på att statmakterna skall fatta beslutet om återupprättandet av Statkyrkan utan denna hävdvunna ordning torde kunna införas ganska omgående.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

4 kommentarer:

 1. Hur skall vi då göra med de personer som är av annan religiös uppfattning eller de som är exempelvis katoliker eller ortodoxa? Ska det svenskkyrkliga prästerskapet också undervisa dem, eller ska man anställa särskilda kateketer för dessa elever?

  SvaraRadera
 2. Bästa David,
  Konung Gustav III tillät år 1781, genom det så kallade Toleransediktet, fri och otvungen religions utövning för den kristna papistiska trosinriktningen. Utifrån detta ter det sig rimligt att det papistiska prästerskapet skulle kunna ta sig an undervisningen av de som delar den papistiska trosinriktningen.

  När det så gäller hedniska trosinrikningar ter det sig också fel att med såvål tvång tvinga dessa utan här måste respekten för den prsonliga övertygelsen gälla.

  Dock bör Svenska Kyrkan tillsätta en särskild biskop, som med en hel organisation av lärare genom mission skall verka för omvändelse hos de hedniska trosbekännarna.

  SvaraRadera
 3. Jag har inte mycket övers för denna kränkthetskultur som råder i Sverige, jag förtydligar detta för att du inte ska tro att jag känner mig kränkt eller dylikt. Jag ville bara påpeka att papism är mer ett skällsord än något som man officielt kallar romerska-katoliker för. Att vara papist är att ha en irrationell tilltro på Påven som person och ägna sig åt en slags kult kring denne man. Detta är inte vad vi katoliker betraktar honom som. Jag kan förstå att detta är ett gammalt vanligt ord inom protestantismen som man använder sig utav om katoliker. Jag som katolik kan inte tänka mig att tala nedsättande om protestanter då dessa är mina bröder i Kristus, även om vår tro skiljer sig åt. Jag ville bara förtydliga detta som sagt.

  Apropå hedniska trosinriktningar tror jag absolut på att traditionellt kristet sinnade samfund (dit Svenska kyrkan måste återvända, då man knappast ägnar sig åt klassisk lutherdom längre)och dessa ska få missionera bland muslimer, hinduer och andra falska "trosåskådningar".

  Maria, du eviga Jungfru, bed för vårt rike.

  SvaraRadera
 4. Vi har ett sekulariserat Sverige vilket gör att vi inte kan ha någon statsreligion alls. Det tycker jag är väldigt bra eftersom en minoritet i Sverige är troende idag. Logiskt.

  SvaraRadera