söndag 18 oktober 2009

Den tyska monarkifrågan - Del 6

Utifrån den utredning som gjorts i Del2-Del5 har de tyska Furstehusen identifierats. Med detta som bakgrund kan nu en analys göras hur Furstehusen kan relateras till de tyska delstaterna (ty Bundesland).

Furstehusen är:

 • Askanien (innehade 1918 Hertigvärdigheten i Anhalt)
 • Hessen (innehade 1918 Storhertigvärdigheten i Hessen)
 • Hohenzollern (innehade 1918 Konungavärdigheten i Preussen och kejsarvärdigheten i Tyskland)
 • Lippe (innehade 1918 Furstevärdigheten i Lippe-Detmold och Schaumburg-Lippe)
 • Mecklenburg (innehade 1918 Storhertigvärdigheten i Mecklenburg-Schwerin och Meckelnburg-Strelitz)
 • Oldenburg (innehade 1918 Storhertigvärdigheten i Oldenburg)
 • Reuss (innehade 1918 Furstvärdigheten i Reuess-Greiz och Reuss-Schleiz)
 • Schwarzburg (innehade 1918 Furstevärdigheten i Schwarzburg-Rudolstadt och Schwarzburg-Sonderhausen). Detta hus är utslocknat.
 • Welf (innehade 1918 Hertigvärdigheten i Braunschweig-Lüneburg och intill 1866 Kounungavärdigheten i Hannover)
 • Wettin - albertinska linjen (innehade 1918 den Konungavärdigheten i Sachsen)
 • Wettin - albertinska linjen (innehade 1918 Storhertigvärdigheten i Sachsen-Weimar-Eisenach, Hertigvärdigheten i Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg och Gotha, Sachsen Meiningen)
 • Waldeck (innehade 1918 Furstevärdigheten i Waldeck och Pyrmont)
 • Wittelsbach (innehade 1918 Konungavärdigheten i Bayern)
 • Würtemberg (innehade 1918 Konungavärdigheten i Würtemberg)
 • Zähringen (innehade 1918 Konungavärdigheten i Baden)
Principen för tilldelning av delstaterna till furstehusen är:

 • Furstehuset bör ha hävdvunnen rätt till, i alla fall delar av, det geografiska område som delstaten omfattar.
 • Nuvarande geografiska och administrativa indelning bör bibehållas.

Utifrån detta kan nu följande indelning ske:

Förbundsmonarkin Tyskland
Huset Preussen har i historien varit det ledande huset i Tyskland och ledde det tyska enandet 1871.

Slutsats: Överhögheten över hela den tyska förbundsmonarkin tilldelas Furstehuset Hohenzollern.

Förbundslandet Baden-Würtemberg
Dessa förbundsländer överenstämmer till stor del med Storhertigdömet Baden och Konungadömet Würtemberg.

Slutsats: Detta förbundsland delas i förbundslandet Baden och förbundslandet Würtemberg. Förbundslandet Baden tilldelas Furstehustet Zähringen. Förbundslandet Würtemberg tilldelas Furstehuset Würtemberg.

Förbundslandet Bayern
Detta förbundsland överenstämmer till stor del med Konungadömet Bayern.

Slutsats: Förbundslandet Bayern tilldelas Furstehuset Wittelsbach.

Förbundslandet Berlin
Är förbundsmonarkins huvudstad. Historiskt har Berlin tillhört Furstehuset Hohenzollern.

Slutsats: Förbundslandet Berlin tilldelas Furstehuset Hohenzollern.

Förbundslandet Brandenburg
Området har legat under Furstehuset Hohenzollern och Kurfurstendömet Brandenburg tillhörde Furstehuset Hohenzollern.

Slutsats: Förbundslandet Brandenburg tilldelas Furstehuset Hohenzollern.

Förbundslandet Bremen
Bremen har av hävd varit en fri riksstad.

Slutsats: Förbundslandet Bremen kan inte med hävdvunna skäl tilldelas ett Furstehus utan bör kvarstå med nuvarande status.

Förbundet Hamburg
Hamburg har av hävd varit en fri riksstad.

Slutsats: Förbundslandet Hamburg kan inte med hävdvunna skäl tilldelas ett Furstehus utan bör kvarstå med nuvarande status.

FörbundslaFetndet Hessen
Förbundslandet ligger delvis i samma område som Storhertigdömet Hessen. Även områden som den preussiska provinsen Hessen låg längre tillbaka i tiden under Furstehuset Hessen.

Slutsats: Förbundslandet Hessen tilldelas Furstehuset Hessen.

Förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern
Förbundlandet omfattar delvis samma områden som Storhertigdömet Mecklenburg-Schwerin och Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz.

Slutsats: Förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern tilldelas Furstehustet Mecklenburg.

Förbundslandet Niedersachsen
Förbundlandet omfattar delvis samma områden som Konungadömet Hannover och Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg.

Slutsats: Förbundslandet Niedersachsen tilldelas Furstehustet Welf.

Förbundslandet Nordrhein-Westfalen
Ytterligare utredning krävs.

Förbundslandet Rheinland-Pfalz
Ytterligare utredning krävs.

Förbundslandet Saarland
Ytterligare utredning krävs.

Förbundslandet Sachsen
Detta förbundsland överenstämmer till stor del med Konungadömet Sachsen.

Slutsats: Förbundslandet Sachsen tilldelas Furstehuset Wettin - albertinska linjen.

Förbundslandet Sachsen-Anhalt
Detta förbundsland överenstämmer till delvis med Hertigdömet Anhalt.

Slutsats: Förbundslandet Sachsen-Anhalt tilldelas Furstehuset Askanien.

Förbundslandet Schleswig-Holstein
Även om området för detta förbundsland inte överenstämmer med Storhertigdömet Oldenburg är det ändå så att andra linjer, än den som innehade Storherigtdömet, har Furstehuset Oldenburg av hävd behärskat det område som Schleswig-Holstein innefattar.

Slutsats: Förbundslandet Schleswig-Holstein tilldelas Furstehuset Oldenburg. Möjligen bör en viss territoriell förändring genomföras så att residensstaden Oldenburg överflyttas att ingå i Schleswig-Holstien.

Förbundslandet Thüringen
Större delen av förbundslandet Thüringen omfattar ett område som tillhörde olika Hertigdömen som innehades av Furstehuset Wettin - ernestinska linjen. Några minder områden innehades också av Furstehusen Reuss och Schwarzburg.

Slutsats: Förbundslandet Thüringen tilldelas Furstehuset - ernestinska linjen. Då det finns flera grenar under denna linje bör en äldre gren gå före en yngre gren men. Samtliga grenar skall dock tillförsäkras arvsrätt. Skulle Furstehuset Wettin - ernestinska linjen, utslockna bör arvsrätten övergå till Furstehuset Reuss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar