lördag 17 oktober 2009

Den tyska monarkifrågan - Del 3

Denna del av förarbetet består i att fastställa vilka de tyska monarkierna var vid den tragiska novemberrevolutionen 1918, då den röde satan, socialister och kommunister, raserade tusenårig hävd och tradition. I detta identifieras också de regerande furstehusen och och vilka av dessa som ännu fortlever.

I denna del, Del-3, utreds de tyska storhertigdömena.

Storhertigdömet Baden
Huset Zähringen var regerande Furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Markgreve Maximilian, Markgreve av Baden (f. 1933). Hans Kunglig Höghet Markgreven är sonson till Hans Kunglig Höghet Prins Maximilian, Prins av Baden, som var bror son till Hans Kunglig Höghet Storhertig Fredrik I av Baden. Hans Kunglig Höghet Prins Maximilian gjorde såsom rikskansler under första världskrigets slutskede storartade försök att rädda den tyska monarkin.

Såsom varande ättling till Hennes Majestät Drottning Victoria, Drottning av Storbrittanien, Kejsarinna av Indien, skulle Hans Kunglig Höghet Markgreven vara arvsberättigad till den brittiska tronen. Då han är gift med en katolik har han förlorat denna arvsarätt. Däremot ingår Hans Kunglig Höghet Markgrevens barn i den brittiska tronföljden.

Hans Kunglig Höghet Markgreven är 28:e arvtagaren i rakt nedstigande led från husets stamfader Berthold II, Hertig av Kärnten och Markgreve av Verona, (d. 1092). Huset innehade alltså redan på 1000-talet Markgrevskapet Verona och Hertigdömet Kärnten. Markgrevskapet Baden uppstod 1112. Tidvis var husets besittningar delade mellan linjerna Baden-Baden och Baden-Durlach. År 1771 förenades dessa linjer. Huset erhöll Kurfurstevärdighet 1803 och vid tyskromerska rikets fall 1806 bildades Storhertigdömet Baden. Vid den djupt tragiska novemberrevolutionen 1918 upptog husets huvudman titel Markgreve av Baden.

Såsom sidoupplysning skall nämnas att huset Zähringen är befryndat med det svenska Konungahuset genom Hennes Majestät Drottning Victoria, Drottning av Sverige, som var syster till Hans Kunglig Höghet Storhertig Fredrik II, Storhertig av Baden. Vidare var den nuvarande Markgrevens moder, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Theodora, Prinsessa av Grekland och Danmark, systerdotter till Hennes Majestät Drottning Louise, Drottning av Sverige.

Storhertigdömet Hessen
Huset Hessen, en gren av Huset Brabant, var regerande Furstehus. Huset har anor från 900-talet och nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Landgreve Moritz, Landgreve av Hessen (f. 1926). Hans Kunglig Höghet Landgreven tillhör en yngre gren av huset som övertog huvudmannaskapet för huset 1940.

År 1263 erhöll Henrik, son till Henrik II av Brabant, Lantgrevskapet Hessen. Detta delades sedan i flera omgångar. År 1806 upphöjdes Lantgrevskapet Hessen-Dramstadt till Storhertigdömet Hessen.

Storhertigdömet Mecklenburg-Schwerin
Huset Mecklenburg var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet. Den gren som regerade Mecklenburg-Schwerin är utdöd på svärdssidan i och med att Hans Kunglig Höghet Arvstorhertig Friedrich Franz, Arvstorhertig av Mecklenburg-Schwerin avled år 2001. Rättmätiga arvtagare torde nu vara grenen Mecklenburg-Strelitz (se nedan).

Huset har sitt ursprung i den västslaviska Abotriterklaner. År 1348 upprättades Hertigdömet Mecklenburg. Hertigdömet delades i Mecklenburg-Schwerin och Mecklenburg-Güstrow 1520. Den sistnämnda återföll 1610 till Mecklenburg-Schwerin för att åter delas 1621. År 1695 dog hertigen av Mecklenburg-Strelitz utan manliga arvtagare varpå det på nytt tillföll Mecklenburg-Schwerin. En ny delning skedde 1701 då Mecklenburg-Strelitz upprättades med huvudsakligen samma omfattning som Mecklenburg-Güstrow. Genom Wienkongressen 1815 upprättades Storhertigdömena Mecklenburg Schwerin och Mecklenburg-Strelitz.

Storhertigdömet Mecklenburg-Strelitz
Huset Mecklenburg var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och nuvarande huvudman är Hans Höghet Hertig Borwin, Hertig av Mecklenburg (f. 1956). Hans Höghet Hertigen är sonson till greve Georg av Carlow, tillhörande en morgnatisk gren av huset, som 1928 adopterades av sin farbror Hans Höghet Hertig Karl Mikael, Hertig av Mecklenburg, och huset Mecklenburg-Strelitz dåvarande huvudman. Greve Georg upphöjdes härvid till Hertig av Mecklenburg.

Om husets historia, se under Mecklenburg-Schwerin.

Såsom sidoupplysning kan nämnas att Hans Höghet Hertig Borwin, Hertig av Mecklenburg, på mödernet härstammar från såväl Hans Kejserliga och Kungliga Majestär Frans Josef I, Kejsare av Österrike och Konung av Ungern, samt Hans Majestät Konung Fredrk August III, Konung av Sachsen.

Storhertigdömet Oldenburg
Huset Oldenburg och dess gren Holstein-Gottorp var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1100-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Hertig Anton-Günther, Hertig av Oldenburg (f. 1923). Hans Kunglig Höghet Hertigen är sonson till Hans Kunglig Höghet Storhertig Fredrik August II, Storhertig av Oldenburg.

Redan på 1100-talet tilldelades huset Grevskapet Oldenburg. Tidvis låg grevskapet under den danska kronan. År 1777 upphöjdes grevskapet Oldenburg till Hertigdömet Oldenburg. År 1829 blev Oldenburg ett Storhertigdöme.

Såsom sidoupplysning kan nämnas att såväl de danska som grekiska Kounungahusen är en del av huset Oldenburg. Detta gäller också det ryska Kejserhuset. Vidare kommer huset att inneha den brittiska tronen efter Hennes Majestät Drottning Elisabeth, Drotting av Storbrittanien etc. frånfälle enär hennes gemål Hans Kunglig Höghet Prins Philip, Hertig av Edinburgh, tillhör huset vilket innebär att Hans Kunglig Höghet Prins Charles, Prins av Wales, i det rena fädernet är sprungen ur huset Oldenburg. Huset Oldenburg har också suttit på den svenska tronen genom Konungarna Hans Majestät Konung Adolf Fredrik, Hans Majestät Konung Gustav III, Hans Majestät Konung Gustav IV Adolf och Hans Majestät Konung Karl XIII.

Storhertigdömet Sachsen-Weimar-Eisenach
Huset Wettin, ernestinska linjens äldre gren, var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och dess nuvarande huvudman Hans Kunglig Höghet Prins Michael, Prins av Sachsen-Weimar-Eisennach (f. 1946) är sonson till Hans Kunglig Höghet Storhertig Vilhelm Ernst, Storhertig av Sachsen-Weimar-Eisenach.

Huset är utgör den äldre linjen av Furstehuset Wettin men förlorade 1547 Kurfurstevärdigheten till den yngre albertinska linjen (se vidare Del 2 om Konungadömet Sachsen). Härvid fick dock den äldre linjen behålla besittningarna i Thüringen. Dessa kom att delas flera gånger. Den första delningen år 1572 resulterade i Hertigdömena Sachsen-Weimar och Sachsen-Coburg-Eisenach. Ur det sistnämna bildades Hertigdömet Sachsen-Eisenach 1596. Härefter skedde ytterligare delningar och förändringar. Hertigdömet Sachen-Weimar-Eisenach bildades år 1809 genom en sammanslagning av Hertigdömet Sachsen-Weimar och Hertigdömet-Eisenach efter att ha varit i personalunion sedan 1741. I samband med Wienkongressen 1815 blev Hertigdömet ett Storhertigdöme.

Slutsats
Följande rättmätiga Furstehus kan identifieras utifrån de tyska Storhertigdömena:


 • Zähringen
 • Hessen
 • Mecklenburg
 • Oldenburg
 • Wettin, ernestiska linjen

Det kan också konstateras att ovannämnda furstehus fortlever.

Gud bevare de europeiska Furstehusen och deras rättmätiga härskare. Död åt republikerna.

2 kommentarer:

 1. Hej.
  Angående Storhertigdömena Schwerin, så finns det tyvärr en klausul där ett fördrag mellan Mecklenburg och Preussen stipulerar att i händelse av att familjen Obotriten av Mecklenburg skulle utdö på svärdssidan, vilket skedde i samband med att arvstorhertigen av Schwerin dog(den sista heritgen i Strelitz´huvudlinje dog redan 1934)skulle tronanspråken flyttas över till huvudmannen för ätten Hohenzollern, yngre linjen, alltså kejsarlinjen.

  SvaraRadera
 2. Jan,
  Detta torde äga sin riktighet och Mecklenburg ingår ock i den fullständiga titeln för suveränerna av huset Hohenzollern vilken är:

  "tysk kejsare, konung av Preussen, markgreve av Brandenburg, borggreve till Nürnberg, greve till Hohenzollern, suverän och överste hertig av Schlesien liksom till grevskapet Glatz, storhertig av Niederrhein och Posen, hertig till Sachsen, Westfalen och Engern, till Pommern, Lüneburg, Holstein och Schleswig, till Magdeburg, Bremen, Geldern, Kleve, Jülich och Berg, suverän även över venderna och kasjuberna, till Krossen, Lauenburg, Mecklenburg, lantgreve till Hessen och Thüringen, markgreve över övre och nedre Lausitz, prins av Oranien, furste till Rügen, till Ostfriesland, till Paderborn och Pyrmont, till Halberstadt, Münster, Minden, Osnabrück, Hildesheim, till Verden, Kammin, Fulda, Nassau och Mörs etcetera."

  Vad frågan gäller är om Hertig Karl Mikaels adoption av greve Carl av Carlow år 1928 skall anses såsom statsrättsligt legetim eller icke. Vid restaurationen av de tyska monarkierna torde detta vara en fråga att avgöra i den tyska författningsdomstolen.

  SvaraRadera