fredag 16 oktober 2009

Den tyska monarki frågan - Del 1

Här följer ett av förarbetena till en kommande deklaration om återupprättandet av monarkin i Europa. Detta förarbete omfattar den tyska monarkifrågan och är indelad i följande delar:
Inledning
Frågan om den tyska monarkins återupprättande är inte oproblematiskt. Inte så att det skulle finnas någon som helst tvekan om giltigheten i ett återupprättande, snarare är det tvärtom då monarkin i Tyskland kan betraktas som oerhört hävdvunnen. Problematiken består i att monarkin i Tyskland bestått i ett stort antal stater av varierande storlek. Gränserna för dessa har dessutom förändrats över tiden.

Det beständiga i den tyska monarkin består av de tyska furstehusen, varför återupprättandet bör utgå från dessa. Landsmässigt bör återupprättandet därför utgå från de nuvarande förbundsländerna. Förbundsrepubliken Tyskland bör således ersättas av en förbundsmonarki där förbundsländerna utgör beståndsdelarna.

Om den tyska förbundsmonarkin skall återupprättas som ett kejsardöme eller kungadöme bör utredas vidare. Det tyska kejsardömet har ingen lång historia och dess förste kejsare, Hans Majestät Kejsar Vilhelm I, Kejsare av Tyskland, Konung av Preussen, var själv tveksam till kejsardömets inrättande. Då kejsardömet endast ägde bestånd i 47 år är det heller inte självklart att det kan betraktas som hävdvunnet.

Först måste fastställas vilka de tyska monarkierna var vid den tragiska novemberrevolutionen 1918, då den röde satan, socialister och kommunister, raserade tusenårig hävd och tradition. Nästa steg är att utreda vilka furstehus som regerade och vilka av dessa som ännu består. Detta är ämnet för Del 2-5 av detta förarbete.

Nästa steg är att utreda hur de tyska furstehusen lämpligen fördelas på de olika förbundsländerna. Detta är ämnet för Del 6 av detta förarbete.

Slutligen återstår så frågan om statsform för den tyska monarkin. Denna fråga består dels i att avgöra om den tyska monarkin skall vara ett kejsardöme eller konungadöme och dels att avgöra frågan om vilken monarkistisk statsform förbundsländerna skall ha. Detta ämne utgör Del 7 av detta förabete.

Gud bevare de europeiska Furstehusen och deras rättmätiga härskare. Död åt republikerna.

1 kommentar:

  1. Tysklands gränsrevisoner har ju historiskt milt uttryckt varit en känslig historia. Men i åberopande av hävdvunnen rätt så kan du inte slarva över den forna provinsen Ostpreussen. Staden Königsberg har ju spelat en vital roll för det ledande kungahuset Preussen. Hur hade du tänkt där? Du föreslår ju lättvindigt att Estland ska införas i vårt kungarike. Varför inte låta den forna Sovjetiska Kalliningrad enklaven bilda Ostpreussen?

    SvaraRadera