lördag 17 oktober 2009

Den tyska monarkifrågan - Del 4

Denna del av förarbetet består i att fastställa vilka de tyska monarkierna var vid den tragiska novemberrevolutionen 1918, då den röde satan, socialister och kommunister, raserade tusenårig hävd och tradition. I detta identifieras också de regerande furstehusen och och vilka av dessa som ännu fortlever.

I denna del, Del-4, utreds de tyska hertigdömena.

Hertigdömet Anhalt
Huset Askanien var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Höghet Prins Julius Edvard, Prins av Anhalt, Hertig av Sachsen (f. 1941). Hans Kunglig Höghet Prinsen är son till Hans Höghet Hertig Joachim-Ernst, Hertig av Anhalt.

Huset innehade redan på 1000-talet Grevskapet Ballenstad. En av de mer bemärkta medlemmarna av hustet var Albrekt Björnen (1100-1170) som var såväl Hertig av Sachsen som Markgreve av Brandenburg. Dennes sonson Henrik I blev Furste av Anhalt. Furstendömet Anhalt kom sedan att delas på flera linjer. Linjen Anhalt-Dessau erhöll 1806 Hertigvärdighet och 1863 förenades Anhalt-Dessau med Anhalt-Köthen och Anhalt-Bernburg till Hertigdömet Anhalt.

Hans Höghet Prins Julius Edvard, Prins av Anhalt, Hertig av Sachsen, är ende kvarvarande manlige ättlingen i huset Askanien. Hans Höghet Prinsen har dock utsett sin äldsta dotter Hennes Höghet Julia Katharina, Prinsessa av Anhalt, till Arvprinsessa.

Hertigdömet Braunschweig-Lüneburg
Se Konungadömet Hannover (Del 2).

Hertigdömet Sachsen-Altenburg
Huset Wettin, ernestinska linjen, var regerande furstehus. Den gren av huset som regerade Sachsen-Altenburg är utdöd på svärdsidan sedan Hans Kunglig Höghet Arvprins Georg Moritz, Arvprins av Sachsen Altenburg år 1991. Hans Kunglig Höghet Arvprins Georg Moritz, Arvprins av Sachsen-Altenburg var son till Hans Kunglig Höghet Hertig Ernst II.

Hertigdömet Sachsen-Altenberg bildades 1826 i samband med en omfördelning av de ernestinska besittningarna.

Hertigdömet Sachsen-Coburg och Gotha
Huset Wettin, ernestinska linjen, var regerande furstehus. Nuvarande huvudman är Hans Kunglig Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha. Hans Kunglig Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha (f. 1943) är sonson till Hans Kunglig Höghet Hertig Carl Eduard, Hertig av Sachsen-Coburg och Gotha, Hertig av Albany, Prins av Storbrittanien och Irland.

Hertigdömet Sachsen-Coburg och Gotha bildades 1826 i samband med en omfördelning av de ernestinska besittningarna.

Såsom sidoupplysning kan nämnas att nuvarande huvudmannen Hans Kunglig Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha, är kusin med Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, enär Hans Majestät Konungens morfader var Hans Kunglig Höghet Hertig Carl Eduard. Andra grenar av Huset Sachsen-Coburg och Gotha utgörs av Konungahusen i Belgien, Bulgarien, Storbrittanien och Portugal.

Hertigdömet Sachsen-Meiningen
Huset Wettin, ernestinska linjen, var regerande furstehus. Nuvarande huvudman är Hans Höghet Prins Konrad, Prins av Sachesen-Meiningen, Hertig av Sachsen (f. 1953). Hans Höghet Prins Konrad, Prins av Sachsen-Meiningen, Hertig av Sachsen, är sonson son till Hans Höghet Hertig Georg II, Hertig av Sachsen-Meiningen.

Hertigdömet Sachsen-Meiningen bildades 1826 i samband med en omfördelning av de ernestinska besittningarna.

Slutsats
Följande rättmätiga Furstehus kan identifieras utifrån de tyska Hertigdömena:
  • Askanien
  • Welf
  • Wettin, ernestiska linjen

Det kan också konstateras att ovannämnda furstehus fortlever.

Gud bevare de europeiska Furstehusen och deras rättmätiga härskare. Död åt republikerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar