lördag 17 oktober 2009

Den tyska monarkifrågan - Del 5

Denna del av förarbetet består i att fastställa vilka de tyska monarkierna var vid den tragiska novemberrevolutionen 1918, då den röde satan, socialister och kommunister, raserade tusenårig hävd och tradition. I detta identifieras också de regerande furstehusen och och vilka av dessa som ännu fortlever.

I denna del, Del-5, utreds de tyska furstendömena.

Furstendömet Lippe-Detmold
Huset Lippe var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1100-talet och nuvarande huvudmannen är Hans Höghet Prins Armin, Prins till Lille-Detmold (f. 1924). Hans Höghet Prinsen är son till Hans Höghet Furst Leopold IV, Furste till Lippe.

Huset innehade Herrskapet (tyska Herrschaft) Lippe som 1528 upphöjdes till Grevskapet Lippe. Detta delades 1613 i Lippe-Detmold, Lippe-Brake och Schaumburg-Lippe. Ytterligare delning skedde 1627 i Lippe-Detmold och Lippe-Biesterfeld. Dest sistnända delades 1736 i Lippe-Biesterfeld och Lippe-Wiessenfeld. År 1789 upphöjdes Lippe-Detmold till Furstendöme. Linjen Lippe-Detmold utdog 1897 varvid Furstendömet tillföll greven av Lippe-Biesterfeld och som Furste tilltädde nuvarande huvudmannens fader år 1905. Huset med dess huvudman residerar fortfarande i residensslottet Detmold.

Furstendömet Reuss-Greiz (äldre linjen)
Huset Reuss, äldre linjen, var regerande Furstehus. Huset är känt sedan 1100-talet men den äldre linjen är utdöd genom Hans Höghet Furst Henrik XXIV, Furste av Reuss-Greiz, frånfälle 1927.

Husets medlemmar var sedan medeltiden Fogdar, Herrar och Borgrevar samt var delat på flera linjer. Reuss, äldre linjen, upphöjdes till Furstendöme 1778/79. Vid Hans Höghet Furst Henrik XXIV's frånfälle 1927 övergick huvudmannaskapet för huset till Reuss yngre linjen.

Furstendömet Reuss-Schleiz (yngre linjen)
Huset Reuss, yngre linjen, var regerande Furstehus. Huset är känt sedan 1100-talet men den yngre linjen är utdöd genom Hans Höghet Prins Henrik XLV, Prins av Reuss-Schleiz, frånfälle som förmodligen skedde 1945 då han tillfångatagits av sovjetiska trupper. Hans Höghet Prins Henrik var son till Hans Höghet Furst Henrik XVII, Furste av Reuss Schleiz (yngre linjen).

Husets medlemmar var sedan medeltiden Fogdar, Herrar och Borgrevar samt var delat på flera linjer. Reuss, yngre linjen, upphöjdes till Furstendöme 1806. Vid Hans Höghet Furst Henrik XXIV's frånfälle 1927 övergick huvudmannaskapet för huset till Reuss yngre linjen. Efter Hans Höghet Prins Henrik XVL frånfälle övergick huvudmannaskapet för hela huset Reuss till linjen Reuss-Köstritz vars huvudman är Hans Höghet Prins Henrik IV, Prins av Reuss (f. 1919).

Furstendömet Schaumburg-Lippe
Huset Schaumburg-Lippe, en gren av Huset Lippe, var regerande furstehus. Nuvarande huvudman är Hans Höghet Prins Alexander, Prins till Schaumburg-Lippe (f. 1958), dock för Hans Höghet titeln Furste till Schaumburg-Lippe.

Grevskapet Schumburg-Lippe uppstod år 1647 genom en delning av Grevskapet Schaumburg. Greve Georg Vilhelm upphöjde sig själv till Furste år 1807. Huset residerar sedan 1958 åter i residensslottet Bückeburg.

Furstendömet Schwarzburg-Rudolstadt
Huset Schwarzburg var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet men huset utdog med Hans Höghet Prins Friedrich Günther, Prins till Schaumburg, död 1971. Hans Höghet Prinsen tillhörde en morganatisk linje av släkten som 1891 förklarades som arvsberättigade av Hans Höghet Furst Günther Victor, Furste av Schwarzburg-Rudolstadt.

Redan år 1071 nämns husets stammort Schwarzburg. Grevskapet Schwarzburg delades 1583 i grevskapen Schwarzburg-Rudolstadt och Schwarzburg-Sonderhausen. Grevskapet Schwarzenburg-Rudolstadt upphöjdes till Furstendöme år 1697. Furstendömet Schwarzburg-Rudolstad ingick år 1909 personalunion med Furstendömet Schwarzburg-Sonderhausen då det regerande huset utdog här.

Furstendömet Schwarzburg-Sonderhausen
Huset Schwarzburg var regerande furstehus. Huset har anor sedan 1000-talet men den i Schwarzburg-Sonderhausen regerande linjen utdog vid Hans Höghet Furst Karl Günther, Furste avs Schwarzenburg-Sonderhausen, frånfälle 1909, varvid arvsrätten övergig till Schwarzburg-Rudolstadt vars Furste även blev Furste av Schwarzburg-Sonderhausen.

Redan år 1071 nämns husets stammort Schwarzburg. Grevskapet Schwarzburg delades 1583 i grevskapen Schwarzburg-Rudolstadt och Schwarzburg-Sonderhausen. Grevskapet Schwarzenburg-Sonderhausen upphöjdes till Furstendöme år 1697.

Furstendömet Waldeck och Pyrmont
Huset Waldeck var regerande furstehus. Huset har anor från 1100-talet och dess nuvarande huvudman är Hans Höghet Prins Wittekind (f. 1936). Hans Höghet Prinsens är sonson till Hans Höghet Furst Friedrich, Furste av Waldeck och Pyrmont.

Huset stammar från Grevarna av Schwalenberg som sedan 1180 kallade sig Grevar av Waldeck. Grevskapet upphöjdes 1712 till Furstendömet Waldeck och Pyrmont.

Slutsats
Följande rättmätiga Furstehus kan identifieras utifrån de tyska Furstendömena:
  • Lippe
  • Schaumburg-Lippe (yngre linje av huset Lippe)
  • Reuss
  • Schwarzburg
  • Waldeck

Det kan också konstateras att ovannämnda furstehus, förutom huset Schwarzburg, fortlever.

Gud bevare de europeiska Furstehusen och deras rättmätiga härskare. Död åt republikerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar