måndag 14 december 2009

Deklaration 6: Förändra Grundlagen

Svenska Folk,
Den nuvarande grundlagen är ett hot mot rättsäkerheten då den lägger både lagstiftande makt och den makt som har att tillämpa och tolka lagarna i samma hand. Genom att en knapp majoritet ges i det närmaste total vetorätt mot en betydande minoritet upphör förutsättningarna för rättstaten.

Lagstiftande och styrande makt måste delas på ett helt annat sätt än vad som idag är fallet. En verklig maktdelning mellan de viktiga institutionerna i samhället måste upprättas. Detta kan endast ske genom att ansvaret för den styrande makten, det vill säga den makt som skall tillämpa lagarna, utövas av en oberoende institution. Denna oberoende institution är monarkin.

År 1809 års regeringsform utgjorde en mycket bättre grund för maktdelning än vad nuvarande grundlag gör. Att återinföra 1809 års grundlag enligt dess bokstav torde dock inte vara möjligt, därtill har tingens ordning förändrats för mycket.

Istället föreslås här en ny grundlag som också tar hänsyn till problemställningar som icke behandlas i 1809 års grundlag men väl i den nuvarande grundlagen.

Föreliggande förslag som presenteras bygger på följande grundpelare:

 1. Den lagstiftande makten utövas av Konungen och Riksdagen i förening
 2. Beskattningsrätten utövas av Riksdagen allena
 3. Den styrande makten utövas av Konungen
 4. Högsta domstolens och lagrådets ställning stärks vid lagstiftning. Ett lagförslag skall icke kunna läggas fram om det strider mot grundlagen enligt Högsta domstolens tolkning.

Förslaget presenteras enligt följande:

1 Kapitlet: Statsskickets grunder

2 Kapitlet: Konungen

3 Kapitlet: Riksstyret

4 Kapitlet: Riksdagen

5 Kapitlet: Kyrkan

6 Kapitlet: Rättskipningen

7 Kapitlet: Riksbanken

8 Kapitlet: Krigsmakten

9 Kapitlet: Rikets indelning

10 Kapitlet: Grundläggande fri- och rättigheter

11 Kapitlet: Förhållandet till andra stater och mellanfolkliga organisationer

12 Kapitlet: Krig och krigsfara

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

6 kommentarer:

 1. Jag håller med om att nuvarande statsskick inte är rättssäkert, men jag ser gärna en president istället. :)

  SvaraRadera
 2. Ok, käre "Fältmarskalk", du har övertygat mig! Innan jag hittade din sida var jag tvehågsen i monarki/republik-frågan men med en fascination för vår rojalistiska historia. Dina tokigheter har gjort mig till övertygad republikan, tack!

  SvaraRadera
 3. Grundlagen behöver bara ändras på en punkt. Sverige skall införa Republik. Omgående.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr ärver även politikerna sina ämbeten.

   Radera
 4. Ni glömde en viktig sak:Ge Kronprins Carl Philip hans tronföljarposition åter! Som kungen sa i flera TV-uttalanden (numera utraderade från SVT:s sidor) "Man kan inte stifta retroaktiva lagar och jag vill se min son som tronföljare".

  SvaraRadera
 5. Det är helt visst att retroaktiviteten i förändringen av Succesionsordningen 1980 var högst förkastlig och helt främmande för ett rättsamhälle.

  Dock har en lång tid förflutit sedan detta samtidigt som vår högaktade Kronprinsessa, sedan barnsben förberetts för sitt viktiga värv. Detta, samtidigt som nog full kognatisk tronföljd, utifrån ett principiellt perspektiv, nog måste accepteras, gör att det vore att gå för långt att nu kräva en förändring. Detta i synnerhet som det även skulle innebära en retroaktiv förändring av Hertiginnan av Östergötlands ställning i det att Hertiginnan fötts under nu gällande ordning.

  SvaraRadera