söndag 6 december 2009

Grundlagsförslaget: Kapitel 9 - Rikets indelning

Om Län
§1 Riket är indelat i hövdingadömen som också benämnes län.

§2 Landshövdingen är Konungens främste företrädare i länet. Landshövdingen är Konungens myndighet.

§3 Landshövdingen avgör de ärenden som enligt lag, förordning och annan författning tillkommer honom.

§4 Landshövdingen skall i varje ärende taga underrättelser och råd av en länsstyrelse.

§5 Länsstyrelsen består av tolv ledamöter som utväljes av Konungen. Länsstryrelsen ledamöter är Konungens Ämbetsmän.

§6 Länens territoriella indelning och antal anges i särskild lag.

Om Städer och Kommuner
§7 Svenska folkets urgamla rätt till lokalt självstyre utövas av städer och kommuner.

§8 De ärenden och områden som städer och kommuner har att besluta över anges i kommunallagen.

§9 Städer och kommuner har rätt att utdebitera skatt.

§10 Högsta beslutande församling i stad är stadsfullmäktige och i kommun kommunalfullmäktige. Dessa fullmäktigen skall utses genom fria, hemliga och direkta val.

§11 Kommunallagen anger vidare hur städer och kommuner skall styras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar