lördag 24 april 2010

Bruten förlovning

Hovet låter meddela att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland låtit bryta förlovningen med herr Jonas Bergström.

Här kan konstateras att Hennes Kunglig Höghet den senaste veckan varit utsatt för klandervärd och högst opassande uppmärksamhet från den mycket oseriösa skandalpressen, med bland annat tidningarna Aftonbladet och Expressen, vilka på intet sätt respekterar privatlivets helgd. Passande vore här om vederbörande myndigheter utreder om dessa kränkningar från skandalpressens sida är förenliga med rikets lagar.

Chefredaktörerna för denna klandervärda, och av lösnummerförsäljning helt uppslukade, skandalpress borde i denna situation ha heder nog att träda fram och framföra sin underdåniga ursäkt till Hennes Kunglig Höghet och härigenom visa något av den respekt man tidigare underlåtit att ge.

I denna situation måste största respekt visas Hennes Kunglig Höghet i hennes svåra stund.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet.

1 kommentar:

  1. Jag säger bara en sak: Stekare 0 - Folket 2

    SvaraRadera